Monday, June 24, 2024
More

  กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาการรุกล้ำลำคลอง ลุยสร้างเขื่อนคลอง 9 แห่ง

  กรุงเทพมหานคร เผย ความคืบหน้าการจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำคลอง ซึ่งรัฐมีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขจัดระเบียบปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำลำคลอง

  ดำเนินการแก้ไขปัญหารุกล้ำลำคลองในระยะเร่งด่วน จำนวน 9 คลอง

  สำหรับการจัดระเบียบแม่น้ำลำคลอง โดยการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ทำตามกฏหมายกับผู้ที่บุกรุกลำน้ำสาธารณะ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พิจารณาจัดการหาที่พักถาวรให้ผู้บุกรุก ในระยะเร่งด่วนได้มีการกำหนดคลองสำคัญที่มีปัญหาการรุกล้ำจำนวน 9 คลอง ได้แก่ คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองบางซื่อ คลองบางเขน คลองสามวา คลองพระยาราชมนตรี คลองลาดบัวขาว คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระโขนง


  กทม. เร่งสร้างเขื่อนคลอง เผย ปัจจุบันสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวได้แล้วถึง 23.35 กิโลเมตร

  กทม. ร่วมกับ พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร แก้ไขปัญหาการรุกล้ำ ควบคู่ไปกับการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานระบายน้ำ กทม. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งปัจจุบันโครงการสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน มีความยาวประมาณ 23.35 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 47.5%

  จัดประชุมติดตามพร้อมเร่งโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองอื่นๆ

  ขณะเดียวกันได้จัดประชุมติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างเป็นประจำทุกสัปดาห์ ส่วนโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถึงถนนสรงประภา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงที่ 3 ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ได้ประกวดราคาแล้ว แต่มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางพิจารณา ซึ่งอยู่ในระหว่างผลการพิจารณาดังกล่าว ส่วนอีก 7 คลองที่เหลือ ได้ทำการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างแล้วเสร็จและมีแผนขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการในช่วงปี 2565 – 2570

  พร้อมแผนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคู คลอง

  นอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการจัดเก็บขยะในคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงได้ร่วมกับสำนักงานต่างๆ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ให้ดูแลรักษาคู คลอง รณรงค์การคัดแยกขยะ อีกทั้งสำนักงานเขตยังจัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ในคลองเช่นเดียวกับการจัดเก็บขยะบนบก โดยจะดำเนินการเป็นประจำทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

  ขอบคุณภาพ FB : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์