Monday, April 22, 2024
More

  กทม.ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 10 ตร.ม./คน เพิ่มร่มไม้ในเมืองเป็น 30% ในปี 2573

  กรุงเทพมหานคร เผยความคืบหน้าการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว หลังพบว่าคนกรุงเทพฯ ยังมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวน้อยกว่ามาตรฐาน

  กทม.ตั้งเป้า เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 10 ตร.ม./คน ภายในปี 2573

  ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร เผยว่ากรุงเทพฯ นับเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรค่อนข้างน้อยมาก อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกทม.ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม


  เพราะ ณ ตอนนี้ กรุงเทพมหานคร มีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ประมาณ 7.08 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งยังน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน

  กทม.จึงได้จัดทำโครงการ Green Bangkok 2030 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็น 10 ตารางเมตรต่อคน ภายในปี พ.ศ.2573

  ซึ่งจะช่วยให้กรุงเทพฯ สามารถเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่เข้าถึงได้ในระยะ 400 เมตร หรือเดินได้ใน 5-10 นาที ซึ่งจะส่งให้ปัจจุบันที่มีพื้นที่สีเขียวอยู่ประมาณ 13% เป็น 50% และเพิ่มพื้นที่ร่มไม้ในเมือง จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 17% ให้เพิ่มเป็น 30%

  ด้าน 7 เมืองใหญ่ที่มีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากที่สุด จากการเปิดเผยของกทม. (จัดอันดับโดยนับเฉพาะ 7 เมืองที่อยู่ในลิสต์) ได้แก่

  – ซิดนีย์ มีพื้นที่สีเขียว 235.73 ตารางเมตรต่อคน

  – สิงคโปร์ มีพื้นที่สีเขียว 66 ตารางเมตรต่อคน 

  – กัวลาลัมเปอร์ มีพื้นที่สีเขียว 50 ตารางเมตรต่อคน 

  – ลอนดอน มีพื้นที่สีเขียว 31.69 ตารางเมตรต่อคน 

  – นิวยอร์ก มีพื้นที่สีเขียว 16.97 ตารางเมตรต่อคน 

  – ปารีส มีพื้นที่สีเขียว 10.58 ตารางเมตรต่อคน

  – กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียว 7.08 ตารางเมตรต่อคน