Saturday, June 22, 2024
More

  กทม.ส่งอีเวนต์เที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านสามแพร่ง พบพัฒนาถนนข้าวสาร-คลองโอ่งอ่างต่อเนื่อง

  เปิดความคืบหน้าใหม่ ๆ ของถนนคนเดินข้าวสาร-คลองโอ่งอ่าง พร้อมอีเวนต์เที่ยวย่านสามแพร่งจากกทม.

  เปิดแพลนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกทม.

  นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. : จากกรณีผู้ประกอบการถนนข้าวสาร เสนอให้ กทม.จัดกิจกรรมกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มาเดินถนนข้าวสาร


  โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปลายสัปดาห์สุดท้ายของเดือน กรุงเทพมหานคร มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณถนนข้าวสาร และพื้นที่โดยรอบ ดังนี้

  ถนนคนเดินข้าวสาร

  – เขตพระนคร
  – เปิดทำการค้าวันเสาร์-อาทิตย์ ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
  – เวลา 9:00-22:00 น.

  ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง

  – เขตพระนคร ระหว่างสะพานดำรงสถิต-สะพานโอสถานนท์
  – จัดทุกวันศุกร์-อาทิตย์
  – เวลา 16:00-22:00 น.

  เดินเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านสามแพร่ง

  และมีกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวย่านสามแพร่ง ถนนวัฒนธรรม อย่าง “ชมย่านเก่า อิ่มความรู้ ฟินพุงกาง” โดยจะเป็นการพาเราเดินเท้าท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม ชิมอาหารย่านสามแพร่ง ซึ่งสำนักงานเขตพระนคร อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดงาน

  วางแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า และการท่องเที่ยวบริเวณถนนข้าวสาร

  นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. : สำนักงานเขตพระนครได้เชิญผู้ประกอบการ และสมาคมต่าง ๆ ในถนนข้าวสาร มาประชุมเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวบริเวณถนนข้าวสาร และพื้นที่โดยรอบ

  ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดระเบียบผู้ค้าแผงลอย โดยกำหนดให้ผู้ค้าที่ได้สิทธิ์ทำการค้า มาเลือกช่วงเวลาและแผงค้า ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 เมื่อเลือกช่วงเวลา และจัดลงแผงค้าได้แล้ว ผู้ค้าแผงลอยจะสามารถกลับมาค้าขายได้ตามเดิม

  นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ของ กทม.
  และสำนักงานเขตพระนคร ตลอดจนขอความร่วมมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ช่วยประชาสัมพันธ์อีกแรง

  ส่วนการประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ จะสำรวจความพึงพอใจจากผู้ค้าถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ยอดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาเดินเที่ยวงานด้วย