Friday, June 14, 2024
More

  เติมความร่มรื่นกับ 10 สวนสาธารณะหลัก มีพื้นที่มากสุดในกทม. ปี 2564

  ท่องไปในความรื่นรมย์ของพื้นที่สีเขียว กับ 10 สวนสาธารณะหลัก ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564

  เยี่ยมเยือน 10 สวนสาธารณะหลัก มีพื้นที่มากสุดในกรุงเทพมหานคร ปี 2564

  โดยอัปเดตตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 25 มี.ค. 64 เวลา 08:04 น. จากรายงานฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร v.2 ที่รวบรวมข้อมูลโดย 50 สำนักงานเขต, สำนักสิ่งแวดล้อม, และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จากจำนวนทั้งหมด 40 สวนฯ พบ 10 สวนสาธารณะหลัก ที่มีพื้นที่มากสุดในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 มีดังนี้เลย !


  อันดับ 1  สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอน – 664 ไร่

  สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่รอบบึงขนาดใหญ่ ทำให้ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับทั้งพื้นที่สีเขียว และผืนน้ำชวนสบายใจ ทั้งยังนับเป็นสวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร ที่ผู้คนนิยมมาทำกิจกรรมออกกำลังกายทางน้ำ ปั่นจักรยาน และกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ตลอดจนการเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำคัญของชาวเมือง

  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ


  อันดับ 2  สวนหลวง ร.9 – 500 ไร่

  สวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.9 องค์กรภาครัฐ และเอกชน จัดสร้างเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะระดับนคร และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยปัจจุบันยังมีสถานะเป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกทม. อีกด้วย

  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ


  อันดับ 3  สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) – 375 ไร่

  สวนที่สร้างในคอนเซปต์สวนแห่งครอบครัว ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร และการรถไฟแห่งประเทศไทย มีพื้นที่จัดกิจกรรมหลากหลายแทรกอยู่ตามจุดต่าง ๆ ที่ละลานตาไปด้วยความเขียวขจี ทั้งยังมีเส้นทางจักรยาน อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ เมืองจราจรจำลอง ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ สวนปิกนิก สนามเด็กเล่น ฯลฯ จนเป็นอีกพื้นที่การเรียนรู้ และพักใจยอดนิยมของคนกรุง

  ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร


  อันดับ 4  สวนลุมพินี – 360 ไร่

  สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 มีลักษณะเป็นสวนอเนกประสงค์ ที่ให้บริการด้านต่าง ๆ ภายใต้ความร่มรื่นและสวยงามของต้นไม้น้อยใหญ่ที่ปลูกรายล้อมเต็มพื้นที่ และมีพื้นที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี จักรยานน้ำและเรือพาย ดนตรีในสวน ฯลฯ

  ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน


  อันดับ 5  สวนเสรีไทย – 208 ไร่

  สวนสาธารณะที่อุดมไปด้วยพื้นที่สีเขียว รับกับบึงธรรมชาติเดิมบริเวณพื้นที่ของสวน นอกจากส่วนพักผ่อนอันร่มรื่นแล้ว ยังมีพื้นที่น่าเยี่ยมชมอีกหลายแห่ง อาทิ อาคารเสรีไทยอนุสรณ์ สวนป่า ลานไม้ดอกหอม เป็นต้น

  ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม


  อันดับ 6  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ – 196 ไร่

  สวนสาธารณะที่จัดเป็นพื้นที่รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ เกิดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของกทม. และยังมีพื้นที่ใช้สอยให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันแบบกว้างขวาง

  ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร


  อันดับ 7  สวนเบญจกิติ – 191 ไร่

  สวนที่ออกแบบมาเพื่อให้เป็นสวนน้ำแห่งแรกของกรุงเทพฯ ทำให้ผู้มาเยือนจะพบกับบึงน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้าของสวน มีการดำเนินงานในแนวคิดป่ารักษ์น้ำ และยังนับเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในกทม.ที่มีสวนป่า ซึ่งจำลองลักษณะของป่าไม้ในภูมิภาคต่าง ๆ เอาไว้ในพื้นที่ แบบน่าศึกษาที่สุด

  ในบริเวณโรงงานยาสูบ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย (หากดำเนินการสร้างโครงการพัฒนาต่าง ๆ เสร็จ จะมีพื้นที่รวม 430 ไร่)


  อันดับ 8  สวนจตุจักร – 155 ไร่

  สวนสวรรค์ของประชาชน และผู้รักสุขภาพในย่านมุมเมืองด้านเหนือ ทั้งยังมีมีพื้นที่ให้แวะชมธรรมชาติ ทั้งบริเวณสวนไม้ในวรรณคดี สวนสมุนไพร รวมถึงมีบ่อน้ำให้มองปลาหลากหลายชนิดอย่างเพลิน ๆ ที่สะพานชมปลา หรือจะคลายเครียดด้วยการพายเรือถีบในสระน้ำกลางสวนก็ได้เช่นกัน

  ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร


  อันดับ 9 สวนวารีภิรมย์ – 121 ไร่

  สวนสาธารณะที่ใช้พื้นที่โครงการพระราชดำริฯ แก้มลิงบึงมะขามเทศ และบึงสะแกงามมาใช้ประโยชน์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ เหมาะสำหรับการมาพักผ่อน และออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกีฬาทางบก และทางน้ำ พร้อมทั้งมีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 4.2 กิโลเมตร ที่เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานแทนรถยนต์ เพื่อลดปัญหามลพิษในอากาศ ซึ่งตลอดทางมีต้นไม้ ดอกไม้ เรียงรายสวยงาม

  ถ.ประชาร่วมใจ 47 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา


  อันดับ 10  สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ – 100 ไร่

  สวนที่เกิดจากความต้องการน้อมนำแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ 9 โครงการ มาปรับใช้ในพื้นที่สวนสาธารณะ อาทิ โครงการบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรผสมผสาน ฯลฯ โดยนับเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และเรียนรู้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองกรุง

  ถนนพระราม 2 ซอย 82 แขวงบางบอน เขตบางบอน