Saturday, July 20, 2024
More

  ตลาดนัดจตุจักร เปิด 6 วัน เว้นจันทร์ ส่วนศุกร์-อาทิตย์เปิดถึงสี่ทุ่ม เริ่มกลางเดือนนี้

  กทม.อนุมัติ ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร เปิดแผงค้าได้ 6 วัน/สัปดาห์ (ปิดวันจันทร์) โดยอังคาร-พฤหัสบดี ขายได้ถึง 18:00 น. ส่วนศุกร์-อาทิตย์ ขายได้ถึง 22:00 น.เริ่มกลางเดือนเมษายน นี้ !

  กทม.จัดมาตรการเยียวยาผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร


  นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งลูกค้าชาวไทยเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดนัดขาดหายไป ส่งผลให้ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรกว่าหมื่นแผงค้า ได้รับผลกระทบ

  พล.ต.อ.อัศวินขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร จัดทำมาตรการในการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบกิจการค้าของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร

  เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ กำหนดมาตรการส่งเสริมการทำการค้าในตลาดนัดจตุจักร ดังนี้

  ตลาดนัดจตุจักร เปิดได้ 6 วัน เว้นจันทร์ ส่วนศุกร์-อาทิตย์ถึง 22:00 น. เริ่มกลางเดือนเม.ย.

  มาตรการที่ 1

  อนุญาตให้มีการค้าในวันธรรมดา และขยายเวลาปิดแผงค้า ให้สามารถค้าขายในเวลากลางคืนด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสัญญาให้สิทธิแผงค้าในตลาดนัดจตุจักร กำหนดให้เปิดทำการค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเพิ่มเติม เท่ากับมีเวลาค้าขาย 2 วันในแต่ละสัปดาห์

  คณะกรรมการบริหารฯ จึงพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ค้า สามารถทำการค้าในวันธรรมดาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่ม คือ ใน วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ประกอบกิจการค้าขายในแผงค้าได้ถึงเวลา 18:00 น.

  ส่วนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ค้าขายในแผงค้าได้จนถึงเวลา 22:00 น. เว้น วันจันทร์ ที่ห้ามทำการค้า เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ และแผงค้ารวมทั้งขุดลอกรางระบายน้ำ

  เตรียมส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึงแผงค้าโดยสะดวก

  มาตรการที่ 2

  ส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึงแผงค้าได้ทุกแผงค้าโดยสะดวก พร้อมจัดลานกิจกรรมส่งเสริมการขาย สืบเนื่องจากผู้ค้าที่มีแผงค้าภายในร้องเรียนว่า ลูกค้า และประชาชนไม่นิยมเดินเข้าไปในแผงค้าด้านใน เพราะทางเดินไม่สะดวก

  โดยปัจจุบันตลาดนัดจตุจักร ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และแผงค้าส่วนที่รุกล้ำริมรางระบายน้ำในตลาดนัดออกทั้งหมดแล้ว ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีทางเดินสำหรับเลือกซื้อสินค้าได้โดยสะดวก และตลาดนัดจตุจักรกำลังจะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และแผงค้าที่รุกล้ำบริเวณริมรั้วด้านในออกทั้งหมด แล้วปรับปรุงให้มีทางเดินรอบรั้วด้านใน

  นอกจากนั้น ยังปรับปรุงทางเดินในซอยในโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเดินเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งขณะนี้ได้มีการปรับปรุงทางกายภาพอื่น ๆ เช่น ไฟส่องสว่าง และทางเดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนเมษายน ซึ่งจะสามารถเปิดให้ค้าขายเพิ่มเติมตามวัน และเวลาข้างต้นได้

  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารฯ เห็นว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ค้าทุกแผง จะต้องมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณรอบหอนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมพันธุ์ cactus (กระบองเพชร) เทศกาลของขวัญ (giftshop) เป็นต้น เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเดินเข้าไปเลือกชมสินค้าในแผงค้าด้านในมากขึ้น

  เปิดโอกาสให้ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดฯ

  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรที่มีจำนวนมากกว่า 1 หมื่นแผงค้า ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของตลาดฯ โดยให้เลือกผู้แทนผู้ค้าตามที่มีการแบ่งแผงค้าเป็น 31 โซน ๆ ละ 1 คน
  มาร่วมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประกอบการค้า และกฎระเบียบของตลาดนัดจตุจักร โดยเฉพาะประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกต่างกัน เช่น การพิจารณาว่าจะอนุญาตให้รถเข้ามาจอดในตลาดนัดฯ ได้แค่ไหนเพียงใด รวมทั้งให้ความเห็นเรื่องอื่น ๆ เช่น การจะใช้มาตรการต่อผู้ค้าที่ปิดแผงค้า ไม่ยอมมาค้าขายเป็นเวลานาน

  การพัฒนา ตลาดนัดจตุจักร ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพหานคร ยังกล่าวด้วยว่า การเข้ามาบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ กรุงเทพมหานคร เข้ามาดำเนินการให้ ตลาดนัดจตุจักร มีความเจริญรุ่งเรือง ทำให้ผู้ค้าสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างดี

  ทั้งนี้ ลำพังกรุงเทพมหานครแต่เพียงฝ่ายเดียว คงไม่สามารถผลักดัน และทำให้กิจการของตลาดนัดจตุจักร เจริญก้าวหน้าได้ แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรด้วย

  โดยเฉพาะการที่ทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อส่วนรวม การจัดหา และจัดวางสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

  ตลอดจนมีส่วนร่วมพัฒนาตลาดนัดจตุจักร ให้มีความพร้อมสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้อยากเข้ามาจับจ่าย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศต่อไป