Saturday, May 25, 2024
More

  “ท่าเรือพระนั่งเกล้า” เชื่อม ล้อ ราง เรือ อย่างไร้รอยต่อ

  ตามที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางรางและทางน้ำ ให้เกิดการเชื่อมโยงระบบกันแบบไร้รอยต่อในรูปแบบการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง “ล้อ ราง เรือ” เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้สะดวก รวมทั้งช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว และรื้อฟื้นวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำลำคลองนั้น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ รฟม. จึงได้ดำเนินการก่อสร้าง “ท่าเรือพระนั่งเกล้า” เป็นท่าเรือโดยสารแห่งใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง


  ซึ่ง รฟม. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) กรมเจ้าท่า (จท.) และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อพัฒนาสถานีสะพานพระนั่งเกล้าให้เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญของระบบขนส่งมวลชน 3 ระบบ ได้แก่ ทางราง คือ รถไฟฟ้า ทางถนน คือ รถโดยสารประจำทาง และทางน้ำ คือเรือโดยสาร พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในบริเวณท่าเรือพระนั่งเกล้า เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

  ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น มีลักษณะโปร่งโล่ง ระบายอากาศได้ดี  มีพื้นที่ชั้นละประมาณ 600 ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นโถงผู้โดยสาร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 4,500 คน/วัน ส่วน ชั้น 2 เป็นพื้นที่ใช้งานอเนกประสงค์ 

  5 โป๊ะเรือโดยสารได้มาตรฐาน 

  มีโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 5 โป๊ะ แบ่งเป็น ฝั่งพระนั่งเกล้า 4 โป๊ะ และฝั่งไทรม้า 1 โป๊ะ ซึ่งเป็นโป๊ะเรือที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า  สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้สูงสุด 70 คน/โป๊ะ 

  สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  นอกจากนั้น รฟม. ยังได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการทุกประเภท อาทิ ห้องน้ำแยกชายหญิงและห้องน้ำคนพิการ ที่จอดรถสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ทางลาดสำหรับคนพิการ พื้นผิวต่างสัมผัส บันได ราวจับ ราวกันตก และแผนที่สำหรับคนพิการทางสายตาแบบมีปุ่มกดลำโพงเสียง 

  ตู้ TTRS ตัวช่วยพิเศษสำหรับคนพิการทางการได้ยิน 

  รวมถึงมีเครื่องบริการถ่ายทอดสื่อสารสาธารณะ หรือ ตู้ TTRS สำหรับคนพิการทางการได้ยิน ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ รฟม. ได้จัดหาเพิ่มเติมและนำมาใช้เป็นโครงการแรกของ รฟม. โดยได้รับการสนับสนุน ตู้ TTRS จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

  MRT สายสีม่วงเชื่อมท่าเรือพระนั่งเกล้าสุดสะดวก

  โดยผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ที่ต้องการจะเดินทางต่อด้วยเรือโดยสาร สามารถเดินทางเชื่อมต่อจากสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ประตูทางออกที่ 3 ไปยังท่าเรือพระนั่งเกล้าได้ โดยมีระยะทางประมาณ 100 เมตร ซึ่ง รฟม. ได้จัดทำทางเดินเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าและท่าเรือ มีหลังคาคลุมกันแดด  และฝน สามารถเดินถึงกันได้อย่างสะดวก รวมถึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบท่าเรือ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยไว้ด้วย

  เพิ่มสะพานลอยเชื่อมรถไฟฟ้า-ถนนสนามบินน้ำ

  สำหรับประชาชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้า รฟม. ได้จัดทำสะพานลอยคนเดินข้ามระหว่างสถานีสะพานพระนั่งเกล้ากับถนนสนามบินน้ำ ไว้เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปสามารถใช้สะพานลอยเพื่อเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะได้โดยสะดวกและปลอดภัย

  อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ใกล้เคียงสนามบินน้ำได้ง่าย เช่น วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ ตลาดต้นสัก และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

  เชื่อมการเดินทางสู่ใจกลางเมือง 

  ซึ่งท่าเรือพระนั่งเกล้านี้ จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สำคัญอีกหนึ่งจุด ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจากย่านบางบัวทอง บางใหญ่ รัตนาธิเบศร์ ให้มาต่อเรือโดยสาร และเดินทางต่อไปยังพื้นที่ใจกลางเมือง เพื่อไปเรียน ไปทำงาน ติดต่อส่วนราชการ ท่องเที่ยว ในสถานที่ต่างๆ เช่น ย่านสามเสน เทเวศร์ สนามหลวง เป็นต้น หรือจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลศิริราช รวมไปถึงพื้นที่ย่านธุรกิจ เช่น สาทร สีลม สี่พระยา เป็นต้น ได้สะดวก รวดเร็ว 

  ส่วนเรือโดยสารนั้น ขณะนี้มีการเปิดทดลองให้บริการบ้างแล้วจำนวน 2 ท่า โดยเป็นเรือด่วนเจ้าพระยาจำนวน 1 ท่า ทดลองให้บริการเรือโดยสารธงเขียว เส้นทาง ปากเกร็ด-สาทร ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 8 เที่ยว แบ่งเป็นช่วงเช้า 4 เที่ยว และช่วงเย็น 4 เที่ยว และเรือไฟฟ้า Mine Smart Ferry จำนวน 1 ท่า ทดลองให้บริการ จากพระนั่งเกล้า – สาทร ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า 5 เที่ยว ช่วงเย็น 5 เที่ยว และในวันเสาร์ – อาทิตย์ ช่วงเช้า 2 เที่ยว และเย็น 2 เที่ยว

  สำหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางต่อด้วยรถโดยสารประจำทาง รฟม. ได้จัดทำจุดจอดรถโดยสารประจำทาง พร้อมอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่บริเวณใต้สถานีสะพานพระนั่งเกล้า  สามารถจอดรถโดยสารได้ทั้งหมด 20 คัน โดยอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ขสมก. เตรียมนำรถโดยสารประจำทาง 2 สาย ได้แก่ สาย 63 เส้นทาง รฟม. พระนั่งเกล้า – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสาย 114 เส้นทาง รฟม. พระนั่งเกล้า – แยกลำลูกกา เข้ามาให้บริการ

  เร่งเตรียมพื้นที่สร้างโอกาสให้ผู้ค้าขาย

  นอกจากพื้นที่ให้บริการด้านการเดินทาง รฟม. ยังได้จัดพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร ได้ก่อสร้างเป็นอาคารร้านค้า 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร เพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ในอนาคต

  ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จและเปิดให้บริการท่าเรือพระนั่งเกล้าแล้ว จะทำให้สถานีสะพานพระนั่งเกล้าเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญที่สามารถรองรับการเดินทางทุกรูปแบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ให้แก่ประชาชน ไม่ต้องเผชิญกับการจราจรติดขัดบนท้องถนนซึ่งเคยเป็นทางเลือกเพียงทางเดียวอีกต่อไป และยังเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ๆ หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยรอบพื้นที่ซึ่งมีโครงข่ายรถไฟฟ้าเกิดขึ้น