Thursday, June 20, 2024
More

  Envisioning Bangkok : โปรเจกต์สะท้อนความเป็นกรุงเทพฯ ผ่านงานศิลปะการจัดวางบนพื้นที่สาธารณะ

  Envisioning Bangkok หนึ่งในโปรเจกต์จากเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 (BKKDW2021) ที่เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะการจัดวางบนพื้นที่สาธารณะ (Public Art and Installation) เพื่อสะท้อนความเป็นกรุงเทพฯ ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ จากบริบทของพื้นที่สาธารณะ

  มองกรุงเทพฯ ผ่านงาน Public Art and Installation

  ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน การใช้งานของคนในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม BKKDW2021 ให้มากที่สุด


  ผ่านการจัดแสดงกว่า 10 ผลงาน โดยมี 6 ผลงานจัดแสดงในย่านเจริญกรุง ตั้งแต่วันที่ 12-20 มิถุนายน 2564

  ศาลา คอย(ล์)เย็น ผลงานการออกแบบที่ช่วยลดสภาวะปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง

  ไม่ว่าจะเป็น ศาลา คอย(ล์)เย็น ผลงานการออกแบบของ Nikken Sekkei Thailand ที่มีการนำวัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นที่หาได้ง่าย มีการใช้ในงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่โบราณ และสามารถพบเห็นได้ในอาคารเก่าแก่ย่านเจริญกรุง และโดยทั่วไป อย่าง อิฐดินเผา ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ และมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีท่อเซรามิก BIOSKIN

  หรือเทคโนโลยีฟาซาด ที่สร้างให้เกิดการไหลเวียนของน้ำฝนในท่อเซรามิกชนิดพิเศษ ด้วยกระแสไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งน้ำฝนที่ไหลเวียนอยู่ จะระเหย และช่วยลดอุณหภูมิของพื้นที่โดยรอบ

  รวมถึงสามารถคืนความชื้นให้กับชั้นบรรยากาศ และกลับเข้าสู่วัฏจักรของน้ำในธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนในการช่วยลดสภาวะปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง (Heat island Effect)

  และตอบโจทย์ปรัชญาที่เรียบง่ายในงานออกแบบของ Nikken Sekkei ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ สภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศแบบไทย ทั้งในแง่การออกแบบ การใช้งาน และความยั่งยืน

  ศาลา คอย(ล์)เย็น
  – 12-20 มิ.ย. 64
  – เวลา 11:00-19:00 น.
  – บางรัก ริเวอร์วิว, 72 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.

  Activating Vacancy ผลงานออกแบบพื้นที่ให้แสงสว่างเฉพาะจุด

  Activating Vacancies โดย Imaginary Objects เมื่อกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยพื้นที่ในเขตเมืองที่ใช้ไม่เต็มศักยภาพ และต่างมาพร้อมปัญหาเรื่องแสงสว่างไม่เพียงพอ และเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่สาธารณะ ทำให้จากปีที่ผ่านมา ที่ทีมนักออกแบบ เริ่มพัฒนาพื้นที่ว่าง และรกร้างให้เกิดการใช้งานใหม่

  ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้น ในปีนี้จากผู้สนับสนุน Vitamilk และ Light Up Design จึงนำไปสู่ผลงานออกแบบพื้นที่ให้แสงสว่างเฉพาะจุด

  พร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเสนอความเป็นไปได้ในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดกิจกรรมชั่วคราวต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ

  Activating Vacancy
  – 12-20 มิ.ย. 64
  – เวลา 11:00-19:00 น.
  – บางรัก ริเวอร์วิว, 72 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.

  Change for Alive ผลงานจากการนำเศษวัสดุเหลือใช้ มาทำโมเดลเพื่อช่วยปลอบประโลมใจ

  Change for Alive โดย MOHo studio ผลงานทั้งหมดนี้ เกิดจากกระบวนการเพิ่มมูลค่าทางวัสดุ หรือ upcycling โดยตั้งต้นจากการนำเศษวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมมาออกแบบ และสร้างเป็นโมเดลขนาดใหญ่ เพื่อช่วยให้ผู้ชมผ่อนคลาย และปลอบประโลมใจ

  Change for Alive
  – 12-20 มิ.ย. 64
  – เวลา 11:00-19:00 น.
  – โอ.พี.เพลส, 30/1 ซ.เจริญกรุง 38 แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.

  W$J+uL2-X63, FXR TXMXRRXW งานออกแบบศิลปะจัดวาง ภายใต้จินตนาการ ความเชื่อ และความหวัง

  W$J+uL2-X63, FXR TXMXRRXW โดย STUX2 งานออกแบบศิลปะจัดวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม (Architectural Installation) ซึ่งเป็นการออกแบบการจัดวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ภายใต้จินตนาการ ความเชื่อ และความหวัง เพื่อนำไปสู่กระบวนการแสวงหา และค้นพบแห่งสัญลักษณ์ รหัส และลายแทง

  ผ่านรูปร่าง รูปทรง พื้นที่ว่าง เวลา ลำแสง โอกาส และสถานการณ์ โดย STUX2 สนใจ และทดลองการแทนที่รูปร่าง รูปทรง พื้นที่ว่าง เวลา โอกาส และสถานการณ์ดังกล่าว

  ด้วยงานออกแบบการจัดวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม อันนำมาซึ่งการสะท้อน ทักทาย ท้าทาย สนทนา ตั้งคำถามในวัฒนธรรมแห่งความหวังแบบไทยไทย

  STUX2 เชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแสวงหา และค้นพบความหวังแห่งวันพรุ่งร่วมกัน และแน่นอนที่สุด ในบางคราความหวังย่อมมาในรูปแบบของ ตัวเลขพรุ่งนี้Xวย

  W$J+uL2-X63, FXR TXMXRRXW
  – 12-20 มิ.ย. 64
  – เวลา 11:00-19:00 น.
  – โอ.พี.เพลส, 30/1 ซ.เจริญกรุง 38 แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.

  นอกจากนั้นยังมีผลงานอื่น ๆ ในโปรเจกต์ Envisioning Bangkok ที่จัดแสดงในย่านเจริญกรุง ตลอดเดือนมิถุนายน ได้แก่

  – BOB the nice guy โดย BOB จัดแสดงที่ Public Rooftop ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ

  – Urban Whispering โดย Wire Knot Studios x Architect nonsense จัดแสดงที่ O.P.Place

  ส่วนผลงานในโปรเจกต์ Envisioning Bangkok ที่จะจัดแสดงในสามย่าน ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย

  – The Direct Approach โดย TODO DESIGN (fabricated by Duriflex Co.Ltd)

  – Skywall โดย Chana Mahayosanun

  – muta v2 โดย lowerline studio

  – GroundPlay โดย verasustudio x userfriendly x PINE

  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง FB : BangkokDesignWeek