Monday, June 17, 2024
More

  กทม.เปิดระบบ BKK COVID-19 เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ใน 6 ถนนเส้นหลัก ช่วงปิดแคมป์คนงาน

  กทม.เปิดระบบ BKK COVID-19 อำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ประชาชนที่เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ใน 6 ถนนสายหลัก ช่วงปิดแคมป์คนงาน 30 วัน

  มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง

  วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากข้อกำหนดฉบับที่ 25 ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 64


  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 64 ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมาตรการให้ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง

  โดยให้ปิดสถานที่ก่อสร้างและปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานทั้งที่อยู่ภายนอกและภายในสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้าง ห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน

  จุดคัดกรองการเดินทางใน 6 ถนนสายหลักของกรุงเทพฯ

  พร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเข้าออกพื้นที่ 10 จังหวัดอย่างเข้มงวด และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งจุดคัดกรอง จุดตรวจด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อควบคุมการเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

  สำหรับจุดคัดกรองการเดินทางในถนนสายหลัก เพื่อป้องปรามการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ จำนวน 6 เส้นทาง มีดังนี้

  1.หน้าสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดี-รังสิต (ขาออก)

  2.ใต้สะพานข้ามแยกมหานคร ถนนสุวินทวงศ์ (ขาออก)

  3.หน้าปั๊มน้ำมันบางจาก กม. 4.5 ถนนบางนา-ตราด (ขาออก)

  4.ใต้สะพานข้ามแยกพุทธมณฑล สาย 3 ถนนบรมราชชนนี (ขาออก)

  5.หน้าสำนักงานเขตหนองแขม ถนนเพชรเกษม ซอย 70

  6.หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. เขตบางขุนเทียน ถนนพระรามที่ 2 (ขาออก)

  BKK COVID-19 ระบบคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ใน 6 เส้นทางหลัก

  และเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ผ่านจุดคัดกรอง และมีเครื่องมือบันทึกข้อมูลของผู้ผ่านจุดคัดกรอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

  กทม.จึงได้นำระบบแอปพลิเคชั่น BKK COVID-19 ซึ่งเป็นระบบที่กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ

  โดยรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรคของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้นำไปใช้ในการตั้งจุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง ประชาชนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาในการกรอกข้อมูลไม่นาน

  มีขั้นตอนง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน
  1.สแกน QR CODE

  2.กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุเพศ และสัญชาติ

  3.กรอกข้อมูลการเดินทาง อาทิ เดินทางมาจากจังหวัดใด เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือผ่านไปจังหวัดอื่น

  ในกรณีเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ระบุการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ระบุเขต และวันเดินทางกลับ พร้อมเหตุผลความจำเป็น จากนั้นแสดงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ