Tuesday, May 21, 2024
More

  EIU เผยกรุงเทพฯ ติดอันดับ 43 เมืองปลอดภัยที่สุดในโลก ปี 2021 ส่วนโคเปนเฮเกนคว้าแชมป์

  เปิดการจัดอันดับเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก ปี 2021 หรือรายงาน Safe Cities Index 2021 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU)

  สำรวจรวม 60 เมือง เกณฑ์วัด 5 ปัจจัยหลักของ EIU


  1.ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เครื่องมือทางดิจิทัล (Digital Security) 

  – ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการใช้ประโยชน์

  2.ความปลอดภัยของสุขภาพอนามัย (Health Security) 

  – ทั้งในระดับนโยบาย ไปจนถึงความสะอาดของอาหาร อากาศ และน้ำ รวมถึงความพร้อมของการให้บริการทางด้านการแพทย์

  3.ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Security) 

  – ทั้งด้านการขนส่ง ที่พัก ระบบประกันภัยที่เกิดจากความเสียหาย การพัฒนาระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัย ความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

  4.ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security) 

  – ที่ครอบคลุมในประเด็นการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชญากรรม มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับบุคคลที่ชัดเจน มีกฎระเบียบ และการบังคับใช้อาวุธปืน ระดับอาชญากรรมบนท้องถนน ประสิทธิภาพการปราบอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการมีอาสาสมัครตำรวจชุมชน ความเสี่ยงของเสถียรภาพทางการเมือง และความสามารถในการควบคุมสถานการณ์เลยร้ายที่เกิดขึ้น

  5.ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม (Environmental Security)

  – ปัจจัยที่เพิ่มเข้ามาเป็นปีแรก สำหรับความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์วัดด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ได้รับการจัดอันดับ อาทิ ความยั่งยืน พลังงานหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว การจัดการของเสีย คุณภาพอากาศ เป็นต้น

  เกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ

  – ต่ำ 0-25

  – ปานกลาง 25.1-50

  – สูง 50.1-75

  – สูงมาก 75.1-100

  และมีคะแนนค่าเฉลี่ยมาตรฐานอยู่ที่ 66.1

  10 อันดับแรก เมืองปลอดภัยที่สุดในโลก จากรายงาน Safe Cities Index 2021 

  1.โคเปนเฮเกน 

  – ประเทศเดนมาร์ก

  – 82.4 คะแนน

  2.โทรอนโต 

  – ประเทศแคนนาดา 

  – 82.2 คะแนน

  3.สิงคโปร์ 

  – ประเทศสิงคโปร์

  – 80.7 คะแนน

  4.ซิดนีย์ 

  – ประเทศออสเตรเลีย 

  – 80.1 คะแนน

  5.โตเกียว 

  – ประเทศญี่ปุ่น 

  – 80 คะแนน

  6.อัมสเตอร์ดัม 

  – ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

  – 79.3 คะแนน

  7.เวลลิงตัน 

  – ประเทศนิวซีแลนด์ 

  – 79 คะแนน

  =8.ฮ่องกง 

  – เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

  – 78.6 คะแนน

  =8.เมลเบิร์น 

  – ประเทศออสเตรเลีย 

  – 78.6 คะแนน

  10.สตอกโฮล์ม 

  – ประเทศสวีเดน 

  – 78 คะแนน

  43.กรุงเทพฯ

  – ประเทศไทย

  – 60.2 คะแนน

  กรุงเทพฯ ประเทศไทย อันดับ 43 เมืองปลอดภัยที่สุดในโลก ปี 2021 

  คว้าคะแนนเฉลี่ยรวม (Overall Score) อยู่ที่ 60.2 คะแนน 

  แบ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยจาก 5 เกณฑ์วัด ดังนี้

  – ความปลอดภัยทางด้านดิจิทัล (Digital Security) 52.7 คะแนน

  – ความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย (Health Security) 73.1 คะแนน

  – ความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Security) 65.7 คะแนน

  – ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security) 46.4 คะแนน

  – ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม (Environmental Security) 62.9