Friday, April 12, 2024
More

  สวนเทียนทะเลพฤกษาพัฒนาภิรมย์ สวนฯ แห่งใหม่ของกทม. คืบหน้าร้อยละ 98 คาดเปิดภายในปี 2564

  สวนเทียนทะเลพฤกษาพัฒนาภิรมย์ สวนสาธารณะแห่งใหม่ของกทม. จากโครงการ Green Bangkok 2030 คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 98 คาดสามารถเปิดบริการได้ ภายในปี 2564

  สวนสาธารณะแห่งใหม่ของกทม.


  วันที่ 7 ตุลาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยความคืบหน้าการก่อสร้าง สวนเทียนทะเลพฤกษาพัฒนาภิรมย์ ถนนชายทะเลบางขุนเทียน (ติดกับสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

  หนึ่งในสวนสาธารณะจากโครงการ Green Bangkok 2030 ว่าขณะนี้งานก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 98 คาดสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564

  อดีตที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1

  โดย สวนเทียนทะเลพฤกษาพัฒนาภิรมย์ เดิมเป็นที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับมอบจากกรมธนารักษ์ และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำมาพัฒนาปรับเป็นสวนสาธารณะ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

  ซึ่งขณะนี้การก่อสร้าง เหลือเพียงในส่วนของการปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น โดยพื้นที่ใช้สอยภายในสวนสาธารณะ รวมกว่า 37 ไร่ จะประกอบด้วย 

  – เส้นทางเดิน-วิ่ง 

  – ทางจักรยาน 

  – สวนสำหรับสุนัข 

  – อาคารสำนักงาน 

  – เส้นทางศึกษาธรรมชาติ (Boardwalk) 

  – ลานพักผ่อน 

  – สนามกีฬาอเนกประสงค์ 

  – บึงน้ำ 

  – ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์

  ซึ่งนอกจากสวนฯ แห่งนี้ จะเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อน และสันทนาการแล้ว ยังจะถูกใช้เป็นพื้นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ชายฝั่งทะเล อาทิ ต้นแสมดำ แสมขาว โกงกาง ลำพู ฯลฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องป่าชายเลนสำหรับเด็ก และเยาวชน