Sunday, May 26, 2024
More

  จัดระเบียบ รปภ. เพื่อความปลอดภัยสังคมเมือง

  จัดระเบียบรปภ. ยกระดับหรือจำกัดสิทธิ

  ยังคงเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึง กรณีรัฐบาลประกาศให้พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับมาตรฐาน รปภ. และสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม แต่ระเบียบดังกล่าวจะกลายเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ประกอบอาชีพที่แม้มีใจรักแต่ต้องพ่ายให้กับกฎใหม่หรือไม่

  สร้างมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของประชาชน

  ผ่านพ้นไปไม่นานกับเส้นตายวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ต้องมาขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตอย่างเป็นระบบตามพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ซึ่งสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้สงวนอาชีพนี้ให้ผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และต้องผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกตำรวจเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 40 ชั่วโมง อาทิ กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการจราจร และการฝึกภาคสนาม


  หลังจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ก็มีเสียงคัดค้านจากเหล่าบรรดา รปภ. ทั้งกรณีกำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่ ม.3 และข้อกำหนดต้องไม่เคยถูกจำคุกในคดีอาญาที่มีข้อหาความผิดเกี่ยวกับ “เพศ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์ การพนัน ยาเสพติด” ยกเว้นได้รับโทษจำคุกแล้วพ้นโทษออกมาใช้ชีวิตปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี ว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ที่จะมาประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือไม่

  ปัจจุบันประเทศไทยมี รปภ. อยู่ราว 4-5 แสนคนทั่วประเทศ แต่ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกำหนดมีอยู่ประมาณ 2 แสนคนเท่านั้น ที่ไม่มาขึ้นทะเบียนอาจเป็นไปได้ว่าติดขัดเรื่องประวัติอาชญากรรมหรือไม่ได้มีสัญชาติไทย

  กำหนดวุฒิ กีดกันอาชีพ?

  ขณะเดียวกัน การกำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่ชั้นม. 3 ก็เปรียบเหมือนการจำกัดสิทธิของผู้ที่จะเข้ามาทำอาชีพดังกล่าว เพราะที่ผ่านมากว่า 70% ของรปภ.ในประเทศไทยมีวุฒิการศึกษาไม่ถึงม.3 แต่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีพรปภ. เช่น

  16 มี.ค. 60 แห่ชื่นชม! รปภ.หญิงสนามบินสุวรรณภูมิทำดีเก็บเงินคืนผู้โดยสารกว่า 1 ล้านบาท
  9 มี.ค. 60 ชื่นชมหนุ่ม รปภ.วัดดังเก็บกระเป๋าเงินส่งคืนนักท่องเที่ยว 5 หมื่นบาท
  14 มี.ค. 59 โลกออนไลน์ปลื้ม รปภ.สาวน้ำใจงามจากภูเก็ตพบเงินสด3.5 แสนบาทส่งคืนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

  อย่างไรก็ตาม เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข่าวด้านลบของ รปภ.ไทยออกมาให้เห็นในสื่อมากมาย ทำให้บางคนมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้ประกอบอาชีพนี้เช่นกัน 17 มี.ค. 60 รปภ.ชลบุรีแค้นโหดเตะต่อย จนท.หญิงไร้คนช่วยเหลือ
  9 มี.ค. 60 รปภ.หนุ่มใหญ่ลากแม่บ้านข่มขืนภายในอาคารจอดรถ รฟฟ.สายสีม่วง
  19 ก.ย. 59 รวบแล้ว รปภ.โวเป็นสิบเอกกระทืบวัยรุ่นอ้างโดนด่าเลยโมโหขาดสติ

  อย่างไรก็ตาม เรื่องวุฒิการศึกษาที่กำหนดต้องจบชั้น ม. 3 นั้น คำสั่ง ม. 44 ได้สั่งแก้ไขให้เป็นการจบการศึกษาภาคบังคับในยุคนั้นเพื่อแก้ปัญหา โดยระบุว่า กรณีบุคคลที่เคยเป็นพนักงาน รปภ.มาก่อนหน้ากฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด แต่ต้องมาขึ้นทะเบียนและฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่ตามวันที่กำหนดด้วย

  ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

  ในส่วนของคุณสมบัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย บริษัทต้องมีจํานวนหุ้นถือโดยบุคคลสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนบริษัท ต้องมีกรรมการเป็นบุคคลสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

  ที่สำคัญต้องใช้ชื่อว่าบริษัทรักษาความปลอดภัย เสียค่าใบอนุญาตฉบับละ 50,000 บาท ขณะที่ผู้เป็น รปภ.ต้องเสียค่าใบอนุญาตฉบับละ 1,000 บาท

  ส่วนผู้ใดทำหน้าที่เป็นพนักงาน รปภ.โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดประกอบธุรกิจ รปภ.โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  การกำหนดมาตรฐานของอาชีพ รปภ. ก็เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัย และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากการให้บริการรักษาความปลอดภัยมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ทั้งนี้ไม่ใช่แค่อาชีพ รปภ. เท่านั้น ที่รัฐเข้ามากำหนดระเบียบต่างๆ เพราะอาชีพอื่นๆ เองก็มีการกำหนดคุณสมบัติไว้เช่นกัน โดยเฉพาะอาชีพที่อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของประชาชน


  พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ.10
  “เมื่อเจ้าหน้าที่มารับการฝึก กองบังคับการตำรวจภูธรจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ สามารถประกอบอาชีพเป็นรปภ.ได้ ก็เหมือนกับใบขับขี่รถยนต์ที่ต้องมีถึงจะขับรถได้ นอกจากนี้ก็สามารถไปสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่ รปภ.ที่ไหนก็ได้ และยังถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานได้ด้วย”

  เซบาสเตียน พาวเวอร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส
  “ในส่วนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพรปภ.เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษ เนื้อหาใกล้เคียงกับหลักสูตรของศูนย์ฝึกตำรวจ แต่อาจต้องปรับเพิ่มเล็กน้อย ซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอการรับรองอย่างเป็นทางการ”

  สมเกียรติ กรัสมี พนักงานรักษาความปลอดภัย อายุ 49 ปี
  “ตอนนี้ผมจดทะเบียนเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับ ไปจดที่กรมตำรวจ เอาเอกสารของบริษัทไปยื่น ลงพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจประวัติอาชญากรรม หลังจากนั้นเอกสารต่างๆ เขาก็จะส่งกลับมาที่บริษัทฯ ผมเรียนกศน.จนจบ ม.3 จึงไม่มีปัญหาเรื่องวุฒิการศึกษา”

  [English]
  Securing Security Guards
  The government announced that people who work as a security guard are required to register with authorities to comply with the Security Industry Business Act or they will face punishment. It is to upgrade the standard of security guards. The law also requires qualifications that many existing security guards do not have, let alone people who want to work as a security guard. These qualifications include: having completed grade nine, having never been sentenced to imprisonment for offences relating to life and body, property, sex, gambling, or narcotics or having a three- year lapse after the serving of such sentences prior to the date of applying for a license.

  This Act has led to the question of whether it discriminates against people holding the job currently since before the creation of the Act, 70% of the security guards in Thailand have not finished grade 9. However, many of them perform the task efficiently and honestly as has been documented in the media at times. There are also negative news stories about some of them.

  In response, the government has changed the requirement for the people who worked as a security guard before this law took effect by requiring them only to having completed the basic education level required at the time the person was at school. They still need to register and take a training course with an establishment recognized by the authority. 
  The law also requires security companies to meet new legal requirements.
  The standardisation of the security guards and security businesses is a move in the right direction since it deals with the safety of the public.