Wednesday, April 24, 2024
More

  พลิกฟื้นชีวิต วังกรมพระสมมตอมรพันธุ์ สถาปัตยกรรม 100 ปี ย่านพระนคร

  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ Urban Ally และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโปรแกรมสุดท้าย Living Old Building กิจกรรมต่อเนื่องของ Unfolding Bangkok


  กับอาคารเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ที่ วังกรมพระสมมตอมรพันธุ์ วังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ (พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ) พระราชโอรสลำดับที่ 49 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ต้นราชสกุล “สวัสดิกุล”

  โดยสัมผัสกับกาลเปลี่ยนผ่านของอาคารทางประวัติศาสต์แห่งเดียวบนถนนบำรุงเมือง ย่านพระนคร ที่ข้ามผ่านทั้งความกลัว – ความฝัน – ความหวัง ของการแปรผันตามยุคสมัย

  สะท้อนการมีอยู่ของสถานที่แห่งนี้กว่า 100 ปี ที่ยังคงความสมบูรณ์แบบของสถาปัตยกรรมในยุคสมัยนั้น ก่อนก่อเกิดเป็นโรงเรียนเทเวศร์วิทยาลัย และโรงเรียนเลิศประสาทวิชาในเวลาต่อมา ที่ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ปิด 

  พร้อมเรื่องเล่าของชุมชนโดยรอบที่เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังฆภัณฑ์ใหญ่ของกรุงเทพฯ ด้วยการพลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ในรูปแบบการจัดแสดงแสงไฟ (Architectural Lighting) 

  และ Projection Mapping พร้อมทั้งนิทรรศการเล่าประวัติความเป็นมาของสถานที่ การจัดแสดงผลงานศิลปะเคลื่อนไหว ดนตรีและศิลปะการแสดง (Performing Art)

   โปรแกรม Living Old Building : วังกรมพระสมมตอมรพันธุ์

  – 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2566

  – เวลา 18:00-21:00 น.

  – ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ bit.ly/3JYlQBe