Tuesday, May 28, 2024
More

  สวนปทุมวนานุรักษ์ เปิดใช้งานโซนสวนหย่อม

  กรณีข้อพิพาทของ สวนปทุมวนานุรักษ์ พื้นที่พัฒนา 27 ไร่ บริเวณถ.ราชดำริ ด้านหลังเซ็นทรัลเวิลด์ ก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี 2560 

  เริ่มจากการตั้งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนเดิมของ ชุมชนโรงปูน บนพื้นที่ 40 ไร่ ที่มีผู้คนอาศัยอยู่กว่า 1,000 หลังคาเรือน มานาน 30-50 ปี 


  ต่อมาผู้ถือครองที่ดิน อย่าง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้มีการขอคืนพื้นที่ เพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ ตามเป้าประสงค์ของการเป็นที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะมาแต่แรกเริ่ม

  โดยมอบเงินชดเชย และดำเนินการหาที่อยู่อาศัยใหม่ แก่ครัวเรือนในพื้นที่ที่ต้องย้ายออก แต่กระทั่งสวนฯ สร้างเสร็จทุกพื้นที่ใช้งาน อาทิ สวนหย่อม, สวนป่า, พื้นที่บำบัดน้ำเสีย, อัฒจันทร์ริมน้ำ และลานกิจกรรม ตั้งแต่ปี 2561

  แต่ข้อพิพาทระหว่างผู้อยู่อาศัยบางส่วน ที่ยังไม่ยอยย้ายออกก็ยังไม่สิ้นสุด จนเดือนมกราคม 2566 ชาวชุมชนทุกครัวเรือน ยอมย้ายออกจากพื้นที่เรียบร้อย กทม.ก็ได้ประกาศเปิดใช้งานสวนฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2566

  ระยะแรกยังเปิดใช้งานเฉพาะโซนสวนหย่อม เพื่อซาวด์เสียงผู้มาใช้งาน ก่อนนำไปปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้บริการอื่น ๆ ของสวนฯ ต่อไปในอนาคต

  สวนปทุมวนานุรักษ์

  – เฉพาะโซนสวนหย่อม

  – เปิดทุกวัน เวลา 10:00-18:00 น.

  – ถ.ราชดำริ หลังเซ็นทรัลเวิลด์ (BTS ชิดลม)