Monday, July 15, 2024
More

  ARL เพิ่มเที่ยวลดฝุ่น เริ่ม 4 ก.พ. นี้

  ขานรับนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของรัฐ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เตรียมปรับความถี่การเดินรถให้เร็วขึ้น ดึงประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ คาดจะมีผู้โดยสารใช้บริการมากขึ้นเตะ 100,000 คน/วัน

  สำหรับมาตรการปรับความถี่การเดินรถในวันธรรมดา และวันหยุดให้เร็วขึ้น ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น

  โดย นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้ดำเนินมาตรการตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการ โดยจะปรับความถี่ในการเดินรถเพิ่มขึ้น

  สำหรับวันจันทร์-ศุกร์ จะปรับความถี่จากเดิม 12 นาที เป็น 10 นาที ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ จะปรับความถี่จากเดิม 15 นาที เป็น 12 นาที ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ เป็นต้นไป เพื่อให้บริการเดินรถไฟฟ้าได้เพียงพอ และสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ โดยคาดว่าจะมีประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นถึง 100,000 คน/วัน


  ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ลดการใช้รถยนต์ส่วนกลางในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและลดมลพิษในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

  นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแจกหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นละอองฟรีให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี

  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link