Wednesday, April 24, 2024
More

  เวียตเจ็ทมาแรง กวาดกำไรปี 61 ทะลุเป้า 7.9 พันล้านบาท!

  เวียตเจ็ท (Vietjet) สายการบินโลว์คอสต์แห่งเวียดนาม เผยผลประกอบการปี 2561 เติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ โดยปีที่ผ่านมาเวียตเจ็ทสามารถรักษาการเติบโตของธุรกิจหลักได้อย่างมีนัยสำคัญและยั่งยืนที่ 49% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยสามารถให้บริการเที่ยวบินที่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารมากกว่า 23 ล้านคน และเพิ่มเส้นทางบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันมีมากถึง 66 เส้นทาง

  โดยรายรับรวมปี 2561 ก่อนตรวจสอบบัญชีที่ 52.4 ล้านล้านดอง (ราว 71 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้น 24% จากปีที่ผ่านมา และคิดเป็น 103% ของแผนที่กำหนดไว้ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยมีผลกำไรรวมก่อนหักภาษีที่ 5.83 ล้านล้านดอง (ราว 7.9 พันล้านบาท) รายรับของธุรกิจขนส่งทางอากาศอยู่ที่ 33.815 ล้านล้านดอง (ราว 46 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาและคิดเป็น 112% ของแผนที่ตั้งไว้ ธุรกิจสินค้าและบริการเสริมเติบโตขึ้น 57% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และช่วยเพิ่มยอดให้รายรับรวมปี 2561 กว่า 27% โดยเพิ่มขึ้น 2% จากปีที่ผ่านมา โดยเมื่อคำนวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีมูลค่าบัญชีซื้อขายหุ้นที่ 7.161 ล้านล้านดอง (ราว 9.7 พันล้านบาท)


  ตลอดปีที่ผ่านมา เวียตเจ็ทบริการเที่ยวบินมากกว่า 118,000 เที่ยว บน 105 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางภายในประเทศ 39 เส้นทางและเส้นทางระหว่างประเทศ 66 เส้นทาง ครอบคลุมเวียดนาม ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา และจีน

  นอกจากนี้ ในปี 2561 เวียตเจ็ทยังรับมอบและเริ่มใช้งานเครื่องบิน A321neo รุ่นใหม่ ซึ่งช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงถึง 16% และคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของเวียตเจ็ทในปีต่อ ๆ ไป โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สายการบินเวียตเจ็ทมีเครื่อบินรุ่นใหม่ 64 ลำ อายุการใช้งานเฉลี่ย 2.82 ปี

  ในปี 2561 ที่ผ่านมา เวียตเจ็ทยังได้เปิดตัวสถาบันการบินซึ่งถือเป็นหลักชัยสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและระบบการศึกษาของเวียตเจ็ท สถาบันการบินแห่งนี้ติดตั้งเครื่องจำลองการบิน (Flight Simulator Complex : SIM) ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกับบริษัทแอร์บัส และได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพโดยองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานยุโรปซึ่งเป็นมาตรฐานการบินชั้นนำของโลก โดยตลอดปีที่ผ่านมา เวียตเจ็ทจัดหลักสูตรการฝึกอบรม 231 ครั้งให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 8,083 คน ซึ่งรวมถึงหลักสูตรด้านความปลอดภัยและความมั่นคง 96 ครั้งแก่ผู้รับการอบรม 2,358 คน

  นอกจากนี้ เวียตเจ็ทยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ อาทิ Vietnam's top 50 Listed Companies และ Top 40 Most Valuable Brands in Forbes Magazine, Top 50 Airlines for Healthy Financing and Operations by the AirFinance Journal, Vietnam’s Largest 50 Taxpayers และอีกมากมาย

  การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนของเวียตเจ็ทในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงผลการดำเนินงานปี 2561 ที่สูงเกินเป้าหมาย ช่วยเพิ่มมูลค่าและความคุ้มค่าแก่นักลงทุน ตลอดจนส่งเสริมภารกิจของสายการบินในการนำเสนอโอกาสการเดินทางแก่ผู้บริโภคทุกคน และมุ่งสู่การเป็นสายการบินชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก

  ปัจจุบัน เวียตเจ็ทให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A320 และ A321 รวม 60 ลำ และดำเนินการบิน 385 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งให้บริการแก่นักเดินทางมาแล้วกว่า 65 ล้านคน เปิดให้บริการ 103 เส้นทางในเวียดนามและทั่วภูมิภาค รวมถึงเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน ไทย เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา ฯลฯ