Thursday, April 25, 2024
More

  BTS แจ้งผู้ถือบัตรแรบบิท ต้องลงทะเบียนก่อนเติมเงิน/เติมเที่ยว

  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ผู้โดยสาร BTS ที่ถือบัตรแรบบิท จะต้องลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อนเติมเงิน หรือเติมเที่ยวสำหรับเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี เนื่องจากบัตรแรบบิท เข้าข่ายเป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่กำหนดไว้ตาม พรบ.

  ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ถือบัตรแรบบิท นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ขอให้ผู้โดยสารมาลงทะเบียน แสดงตัวตน (Know Your Customer หรือ KYC) อันเนื่องมาจากบัตรแรบบิทเข้าข่ายเป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้จำเป็นต้องแสดงตัวตน โดยการลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่กำหนดไว้ตาม พรบ. ดังกล่าวนี้


  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือผู้โดยสาร ให้นำบัตรแรบบิทพร้อมบัตรประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง กรณีชาวต่างชาติ) ไปลงทะเบียนด้วยตนเอง เมื่อทำการซื้อ เติมมูลค่าเงิน หรือเติมเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้องจำหน่ายตั๋วรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ทุกสถานี หรือศูนย์บริการแรบบิท ที่สถานีสยาม

  ทั้งนี้หลังจากลงทะเบียนบัตรแรบบิทแล้ว ผู้โดยสารจะได้รับประโยชน์ โดยในกรณีบัตรแรบบิทสูญหาย จะสามารถแจ้งระงับการใช้งานบัตร และสามารถขอคืนมูลค่าเงิน รวมถึงเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอสที่คงเหลือในบัตรได้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แรบบิท ฮอตไลน์ โทรศัพท์ 0-2617-8383 หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บีทีเอส โทรศัพท์ 0-2617-6000