Tuesday, July 23, 2024
More

  เตรียมจัดเซฟโซนทะเลตรัง ปกป้องพะยูนสัตว์อันซีนของไทย

  พะยูนถือว่าเป็นสัตว์ทะเลหายาก และเป็นสัตว์ Unseen ของไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจประชากรพะยูนในแนวเขตพื้นที่หญ้าทะเลขนาดใหญ่ บริเวณเกาะมุก – เกาะลิบง จ.ตรัง และเตรียมจัดแนวเซฟโซน เพื่อไม่ให้เรือประมงเข้าไปในแหล่งอาศัย ของฝูงพะยูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


  หลังจากที่ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมกับคณะสำรวจจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บินสำรวจประชากรพะยูน ในบริเวณแนวเขตพื้นที่หญ้าทะเลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือ บริเวณเกาะมุก เกาะลิบง เพื่อนับจำนวนประชากรพะยูนที่เหลืออยู่ในแต่ละปี และพยาพรณ์สถานการณ์ แนวโน้มของพะยูนในอนาคต


  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่า พะยูนถือว่าเป็นสัตว์ทะเลหายาก และเป็นอันซีนของจังหวัดตรัง และจากการสำรวจ พบเห็นฝูงพะยูนเป็นจำนวนมาก บางฝูงมีจำนวนมากกว่า 20 ตัว โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกของเกาะลิบง ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก


  ซี่งที่ผ่านมาพบว่ามีเรือประมงวิ่งฝ่าฝูงของพะยูน จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับพะยูน โดยจากการบินสำรวจในปีที่แล้วพบพะยูนประมาณ 171 ตัว และมีที่ตายบ้างจากฝีมือมนุษย์ เครื่องมือประมง รวมถึงใบพัดเรือ

  ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทะนุถนอม ทั้งพี่น้องประมงพื้นบ้าน และอาชีพที่อยู่กับท้องทะเล โดยเฉพาะเรือประมงที่มีใบพัด มีเครื่องจักรจะต้องระมัดระวังไม่ให้พะยูนได้รับผลกระทบ ที่สำคัญต้องไม่รบกวนสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ และต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้พะยูนคงอยู่คู่กับท้องทะเลตรังต่อไป

  อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ยืนยันว่าจะนำข้อมูลนี้ ผลักดันไปสู่การทำยุทธศาสตร์พะยูนจังหวัดตรังให้เป็นรูปเป็นร่าง พร้อมมอบหมายให้สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 จังหวัดตรัง จัดทำแนวพื้นที่เซฟโซน เพื่อไม่ให้เรือประมงเข้าไปในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล รวมถึงทำความเข้าใจกับชาวประมงไม่ให้เข้าไปทำการประมงบริเวณแหล่งหญ้าทะเลโดยเด็ดขาด