Sunday, March 3, 2024
More

  ทดลองใช้รถเมล์ไร้เงินสด สาย 510 เป็นเวลา 2 เดือน

  นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยนำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ มาใช้วางรากฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด” (Cashless Society) ขสมก.จึงร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ดำเนินโครงการนำร่องบริการ รับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 ทุกคัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าโดยสาร ผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) บนรถโดยสารด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
  1. ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นแรก (เวอร์ชั่น 2.0), บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (เวอร์ชั่น 2.5) และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชั่น 4.0
  2. ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเดบิต และบัตรเครดิต แบบ contactless ของธนาคารต่างๆ
  3. ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ QR Code
  4. ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. โดยผู้ใช้บริการสามารถซื้อบัตรโดยสารดังกล่าวได้บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 และจุดจำหน่ายบัตรที่ป้ายรถโดยสารประจำทาง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งบัตรโดยสารดังกล่าวจะมีมูลค่าภายในบัตร จำนวน 50 บาท ผู้ใช้บริการ สามารถเติมเงินในบัตรได้ 3 วิธี  ดังนี้
  –  เติมเงินผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร
  –  เติมเงินผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคาร
  –  เติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา


  โดย ขสมก.จะมีส่วนลดให้กับผู้ใช้บริการ ที่ซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. ดังนี้
  –  ผู้ใช้บริการที่ซื้อบัตร 10,000 ใบแรก ระหว่างวันที่ 3 – 30 เมษายน 2562 สามารถซื้อบัตรได้ในราคา 40 บาท
  –  ผู้ใช้บริการที่นำบัตรมาเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จะได้รับมูลค่าภายในบัตรเพิ่มอีก 50 บาท (จำกัดจำนวน 2,000 ใบ)

  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรโดยสารล่วงหน้า (ตั๋วรายเดือน – รายสัปดาห์, บัตรนักเรียน – นักศึกษา) ในการเดินทางได้ตามปกติ