Thursday, June 23, 2022
More

  สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม รฟม. เปิดให้ใช้ก่อนกำหนด ตั้งแต่ 5 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป

  รฟม. จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง รับเทศกาลสงกรานต์ 2562 และจัดการจราจรตั้งแต่บริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณแยกเสนานิคม และแยกรัชโยธินให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

  โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต รวมถึงงานก่อสร้างที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งในวันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป รฟม. จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีความยาวสะพานรวม 427.50 เมตร ผิวถนนกว้างข้างละ 3.20 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร อยู่ใต้ทางยกระดับของรถไฟฟ้าโครงการสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต มีขนาด 2 ช่องจราจร แบ่งเป็นการจราจรขาเข้า 1 ช่องจราจร และขาออก 1 ช่องจราจร

  โดยคาดว่าเมื่อสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคมเปิดใช้งานแล้ว จะช่วยให้การจัดการจราจรตั้งแต่บริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณแยกเสนานิคม และแยกรัชโยธิน มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเจ้าพนักงานตำรวจจราจรได้จัดการจราจรบริเวณแยกแสนานิคม โดยมีไฟสัญญาณจราจร ทำให้รถยนต์ทางตรงบนถนนพหลโยธินจะต้องรอสัญญาญไฟจราจร ซึ่งปริมาณการจราจรฝั่งขาเข้าในช่วงชั่วใมงเร่งด่วนจะทำให้รถยนต์ติดสะสมไปถึงแยกเกษตร


  ซึ่งหากสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคมเปิดให้บริการ ประกอบกับสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร และสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน ที่ได้เปิดให้บริการไปแล้ว จะช่วยให้รถยนต์ทางตรงบนถนนพหลโยธินสามารถผ่านข้ามแยกเสนานิคมได้โดยไม่ต้องงรอสัญญาญไฟจราจร ซึ่งจะบรรเทาปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดตั้งแต่บริเวณแยกเกษตร แยกเสนานิคมและแยกรัชโยธินได้

  ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนถนนพหลโยธินให้ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดปัญหาการจราจรตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 นี้

  อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการฯ เพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com และเฟซบุ๊คเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต หรือ โทร. 0 2115 6000