Tuesday, July 23, 2024
More

  คนไทยยังรักการอ่าน พบสถิติการซื้อหนังสือติดอันดับ 4 ของโลก

  เว็บไซต์ Picodi ได้ทำการสำรวจแนวโน้มในการซื้อหนังสือของผู้บริโภค จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 7,800 คน ใน 41 ประเทศทั่วโลก ช่วงเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่าจากสถิติจะเห็นว่าคนไทยมีความต้องการซื้อหนังสือในร้านหนังสือออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโปรโมชั่น ประมาณเดือนมีนาคม เมษายน และตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ร้านหนังสือออนไลน์จะนำหนังสือที่ไม่ใช่สินค้ายอดนิยมมาลดราคา ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่คึกคักที่สุดของปี


  ร้านหนังสือ ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของคนไทยที่รักการอ่าน
  จากผลสำรวจพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ 63% ซื้อหนังสือในร้านหนังสือ โดยมีเพียง 5% ที่ยืมหนังสือจากห้องสมุด และ 3% ยืมหนังสือจากเพื่อน ส่วนที่เหลืออีก 29% ให้ข้อมูลว่า ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ หรือแทบจะไม่สนใจหนังสือเลย


  หนังสือในรูปแบบกระดาษ ยังคงเป็นทางเลือกหลักของคนไทย
  สำหรับกลุ่มคนไทยที่มีการซื้อหนังสือ ให้ข้อมูลว่ามีการซื้อหนังสืออย่างน้อยปีละ 1 เล่ม คิดเป็นสัดส่วนผู้หญิง 86% และผู้ชาย 71% โดยรูปแบบของหนังสือ และร้านหนังสือที่ได้รับความนิยม คือ หนังสือกระดาษที่ซื้อจากร้านหนังสือ คิดเป็น 71% รองลงมาคือ หนังสือกระดาษที่ซื้อจากร้านหนังสือออนไลน์ 34% ตามมาด้วยการดาวน์โหลดจากแหล่งข้อมูลฟรี 19% และ E-book จากร้านหนังสือออนไลน์ 12%

  โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อหนังสือ คือไม่กี่ครั้งต่อปี คิดเป็น 47% รองลงมาคือ เดือนละครั้ง 31%, สัปดาห์ละครั้ง 18%, และทุก 2 สัปดาห์ 4% ตามลำดับ


  หนังสือนิยาย เป็นหมวดหมู่ที่ครองใจนักอ่าน
  สำหรับหมวดหมู่หนังสือที่เป็นที่นิยมของผู้อ่าน 5  อันดับแรกคือ หนังสือนิยาย 49% รองลงมาคือหนังสือเกี่ยวกับงานอดิเรก 40%, หนังสือเรื่องธุรกิจ 34%, สารคดี 26% และ วิทยาศาสตร์ 21% 

  ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่หนังสือนิยายเป็นหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยประเภทหนังสือนิยายที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ ไซไฟและแฟนตาซี  การ์ตูน การผจญภัย ประวัติศาสสตร์ และโรแมนติก ในทางกลับกันหนังสือด้านวรรณกรรมคลาสสิก และบทกวี กลับได้รับความนิยมน้อยที่สุด

  คนไทย ซื้อหนังสือมากสุด ติดอันดับต้นๆ ของโลก
  ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา ที่ต้องการศึกษาข้อมูลแนวโน้มในการซื้อหนังสือของผู้บริโภค สามารถระบุได้ว่า ประเทศที่มีการซื้อหนังสือบ่อยที่สุด คือ ตุรกี รัสเซีย และสเปน ส่วนประเทศไทยมีอันดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ซื้อหนังสือในประเทศอื่นทั่วโลก โดยมีสัดส่วน 79% ของผู้ที่ซื้อหนังสืออย่างน้อย 1 เล่มในปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามอันดับดังกล่าว ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศใดที่มีผู้อ่านมากที่สุดในโลก