Thursday, April 25, 2024
More

  โครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่คืบ เหตุกระทรวงมหาดไทยยังไม่อนุมัติ

  ความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีแผนจะก่อสร้างเป็นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 14 กิโลเมตร กทม. ได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว ตั้งแต่ปี 2561แต่เรื่องยังคงค้างอยู่ที่กระทรวง ซึ่งต้องติดตามการอนุมัติต่อไป

  โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. ได้เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติดำเนินการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว ซึ่งขณะนี้เรื่องที่เสนอยังคงค้างอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ดี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อไป


  ทั้งนี้ในส่วนของ กทม. ได้ดำเนินการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการไว้แล้วในช่วงที่ 1 (ฝั่งพระนคร) จากสะพานพระราม 7ถึงกรมชลประทานสามเสน และช่วงที่ 3 (ฝั่งธนบุรี) จากสะพานพระราม 7 ถึงคลองบางพลัด ซึ่งหากได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากกระทรวงมหาดไทย กทม. จะเดินหน้าก่อสร้างช่วงที่ 1 และ 3 ได้ทันที โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ภายในปี 2562

  ขณะที่นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า กทม. ได้เสนอแผนการก่อสร้างโครงการถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาในรายละเอียดพร้อมขออนุมัติความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบิดดิ้ง แต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติ กทม.จึงไม่สามารถเดินหน้าโครงการต่อได้

  อย่างไรก็ตาม หากได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กทม. จะสามารถจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการในส่วนของสัญญาที่ 1 และ 3 ได้ก่อน เนื่องจากได้ทำการออกแบบรายละเอียดและสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนสัญญาที่ 2 และ 4 นั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการปรับแบบรายละเอียด เนื่องจากแนวเส้นทางอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ จึงต้องมีการปรับแบบการก่อสร้างให้เหมาะสม และต้องหารือในรายละเอียดกับกรมเจ้าท่า กรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยเสียก่อน

  สำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีแผนจะก่อสร้างเป็นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา  ระยะทาง 14 กิโลเมตร จากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า -สะพานพระราม 7 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,363 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 สัญญา ดังนี้
  1.สะพานพระราม 7 – กรมชลประทาน สามเสน งบประมาณ 1,770 ล้านบาท
  2.กรมชลประทาน สามเสน – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้างบประมาณ 2,470 ล้านบาท
  3.สะพานพระราม 7 – คลองบางพลัด งบประมาณ 2,061.5 ล้านบาท
  4.คลองบางพลัด – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า งบประมาณ 2,061.5 ล้านบาท