Thursday, June 23, 2022
More

  เร่งยกระดับท่าเรือโดยสารเทียบชั้นสถานีรถไฟฟ้า

  เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารจากชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมือง ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น เช่น รถไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ รถตู้โดยสาร กรมเจ้าท่าจึงจำเป็นต้องเร่งเพิ่มศักยภาพและยกระดับการขนส่งทางน้ำ ด้วยการปรับโฉมท่าเรือโดยสารจากเดิมที่เป็นระบบเปิด (Boat Pier) เป็นสถานีเรือ (Boat Station) ที่มีความทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเทียบชั้นสถานีรถไฟฟ้าและได้การบริหารที่เป็นมาตรฐานสากล 

  เร่งปรับปรุงท่าเรือ 8 แห่ง 
  กรมเจ้าท่ามีแผนปรับปรุง และพัฒนาท่าเรือโดยสารเพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี) จำนวน 8 แห่ง ซึ่งได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกับ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด มหาชน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


  โดยจะดำเนินการปรับปรุงท่าเรือ ที่ชำรุดเสียหาย และงานสะพานปรับระดับพร้อมมุงหลังคาแรงดึงสูง รวมถึงงานซ่อมแซมอื่นๆ ของท่าเรือโดยสาร ประกอบด้วย 1.ท่าเรือสาทร 2.ท่าเรือสี่พระยา 3.ท่าเรือราชวงศ์ 4.ท่าเรือราชินี 5.ท่าเรือนนทบุรี 6.ท่าเรือดินแดง 7.ท่าเรือเทเวศร์ และ 8.ท่าเรือโอเรียลเต็ล ในวงเงิน 39,990,000 บาท

  ยกระดับท่าเรือเป็นสถานีเรือโดยสาร 
  ในส่วนของ ท่าเรือสาทร จะใช้วงเงินในการดำเนินการสูงที่สุด และมีความสำคัญในการดำเนินการเป็นอันดับแรก เนื่องจากกรมเจ้าท่ามีเป้าหมายที่จะใช้เป็นท่าเรือต้นแบบในการปรับปรุงรูปแบบจากท่าเรือเดิม (Boat Pier) เป็นสถานีเรือ (Boat Station) ที่มีความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย และรองรับการใช้งานระบบตั๋วร่วม (Common ticket)

  สำหรับแผนการปรับปรุงท่าเรือเป็นสถานีเรือ จะดำเนินการทั้งหมด 19 ท่าเรือ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีขนาดพื้นที่และศักยภาพที่เหมาะสม สะดวกต่อการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ โดยแบ่งเป็น ท่าเรือในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า 16 ท่า เอกชน 1 ท่า และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 2 ท่า ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจะดำเนินการปรังปรุงและก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน และให้เอกชนเข้ามาติดตั้งระบบ Hard Ware และ Soft Ware เพื่อสนับสนุนการให้บริการในมาตรฐานที่เป็นสากล และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยการพัฒนาอาคารผู้โดยสารให้เป็นระบบปิด และปรับปรุงรูปลักษณ์สถานีเรือให้มีความทันสมัย และใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ เช่น มีห้องและเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร มีจัดช่องทางขึ้น-ลงท่าเรือ เตรียมพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร ระบบเสียงประกาศ ระบบควบคุมความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและสูงอายุ และยกระดับโป๊ะเทียบเรือจากโครงสร้างเหล็กให้เป็นโครงสร้างโป๊ะคอนกรีต และปรับระบบกันกระแทกจากเดิมแบบยางรถยนต์เป็นยางกันกระแทก Rubber Fender ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 62 ทยอยปรับปรุงด้านกายภาพจนครบในปี 2564 และจะติดตั้งระบบพร้อมให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดภายในปี 2565 ส่วนท่าเรือพระนั่งเกล้า และท่าเรือบางโพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563


  พัฒนาท่าเรือส่งเสริมการท่องเที่ยว
  กรมเจ้าท่า ยังมีแผนที่จะพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมพัฒนาท่าเรือให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ท่าช้าง ท่าเตียน ท่าสะพานพุทธ ท่าราชวงศ์

  ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง ซึ่งมี บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการในวงเงิน 58,610,800 บาท และท่าเทียบเรือท่าเตียน มีห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาบรรณกิจ เป็นผู้ดำเนินการ ในวงเงิน 39,065,800 บาท มีลักกษณะงานแบบเดียวกัน คือก่อสร้างท่าเรือโดยสาร พร้อมศาลาพักคอยผู้โดยสารโครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็ก ก่อสร้างโป๊ะพร้อมสะพานปรับระดับ และก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

  ปรับโฉมเรือโดยสารใหม่ 
  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเรือโดยสารให้มีความทันสมัย ปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานเรือให้ทันสมัย โดยการประสานผู้ประกอบการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือโดยสารให้เป็นแบบ catamalan โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่ม ให้บริการประมาณเดือน มิถุนายน 2562 ซึ่งขณะนี้กรมเจ่าท่าอยู่ในขั้นตอนคิดค่าโดยสารให้แก่ผู้ประกอบการ สำหรับเรือรุ่นใหม่จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเรือและการติดตั้งเทคโนโลยีอํานวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร และประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย


  เตรียมแผนพัฒนาเพิ่มปี 63 
  เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางทางน้ำ มีความสะดวก ปลอดภัย ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับการขนส่งสาธารณะระบบอื่นๆ ได้สะดวก กรมเจ้าท่าได้เตรียมแผนงานปี 2563 ไว้ด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีทั้ง โครงการศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วงเงินรวม 40 ล้านบาท แผนการพัฒนาท่าเรือโดยสารและระบบอํานวยความปลอดภัยเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 29 แห่ง วงเงินรวม 50 ล้านบาท และแผนปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑลประจําปี จํานวน 8 แห่ง วงเงินรวม 20 ล้านบาท

  การยกระดับท่าเรือให้เป็นสถานีเรือและปรับปรุงรูปแบบโป๊ะเทียบเรือให้มีความปลอดภัย ทันสมัย และได้มาตรฐาน เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาการขนส่งโดยสารทางน้ำของกรมเจ้าท่า ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเกิดการเดินทางเชื่อมต่อล้อ ราง เรือ อย่างไร้รอยต่อได้อย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการรองรับกับนโยบายความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งมีเป้าหมายว่าจะสามารถให้บริการรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางด้วยเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา จากปัจจุบันที่มีจำนวนกว่า 40,000 คน/วัน เป็น 200,000 คน/วัน ได้ในอนาคต
  _____________________
  คุณสมศักดิ์ ห่มม่วง – อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)  
  “กรมเจ้าท่าจะยกระดับท่าเรือสาทรเป็นท่าเรือต้นแบบ เพื่อปรับโฉมจากท่าเรือที่เป็นระบบเปิดโล่ง เป็นสถานีขนส่งทางเรือ หรือBoat station ที่เป็นระบบปิด มีการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการทราบการมาถึงของเรือ หรือระยะเวลาคอย โดยติดตั้งจอแสดงตารางเวลาเรือเข้าออก ขยายพื้นที่พักคอยเป็นอาคารผู้โดยสารอย่างเพียงพอ มีเคาน์เตอร์ซื้อ-ขายตั๋ว ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเรือ จัดช่องทางขึ้น-ลงท่าเรือ ปรับระบบเสียงประกาศ ระบบควบคุมความปลอดภัย พร้อมปรับปรุงรูปแบบโป๊ะเทียบเรือให้มีความปลอดภัยและทันสมัย จากโครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างโป๊ะคอนกรีตกําลังอัดสูงรับแรงกระแทกจากเรือและลอยตัวด้วยโฟมชนิดพิเศษ ปรับระบบกันกระแทกจากยางรถยนต์เป็นยางกันกระแทก (RubberFender) เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้เป็นสากลรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุมากขึ้น”


  [English]
  Marine Department Aims for Pier Upgrade to Better Facilitate Commuters
  The Marine Department is moving fast to improve Greater Bangkok’s water transportation system, with one major aim to turn boat piers into boat stations.

  The Department has initially planned an overhaul for eight existing piers in Bangkok and Nonthaburi under a budget of 39.9 million baht.

  The Marine Department also intends to turn a total of 19 current piers — 16 of which are under its control, one is privately owned and two are under the supervision of the State Railway of Thailand, into boat stations that are connected with electric train and other public transportation systems.  The work is set to begin this year and to conclude in two years.

  In addition, the Department is working on the development of all piers to accommodate the cultural tourism project around Rattanakosin island, by collaborating with other related agencies, such as the Ministry of Tourism and Sports, Crown Property Bureau and Bangkok Metropolitan Administration, under the budget of nearly 100 million baht.

  As parts of its plan, the Department has already worked on a new boat design that is similar to a catamaran and is expected to be operational in June of this year.

  Moreover, the Department has set aside a 110-million-baht budget to upgrade safety and other systems at all piers in 2020.  After all projects are concluded, the combined capacity of all boat stations in Greater Bangkok is set to rise to 200,000 passengers per day from the current level of some 40,000 passengers per day.