Friday, December 8, 2023
More

  กทม. สั่งลุย! พระปกเกล้า Sky Park สวนลอยฟ้าแห่งแรกของกรุงเทพฯ คาดเสร็จปี 63

  หลังจากปล่อยให้โครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าลาวาลินทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้งานมานานกว่า 35 ปี ล่าสุด กทม. เร่งเครื่องปรับปรุงให้เป็นทางเดิน ทางจักรยาน และสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกในกรุงเทพฯ ด้วยวงเงิน 122,713,000 บาท คาดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563

  พระปกเกล้า Sky Parkกับทิศทางพัฒนาเมืองในอนาคต
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือ พระ-ปกเกล้า Sky Park เป็นส่วนหนึ่งของแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองย่านเมืองเก่า ให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเมืองในอนาคต ในการเชื่อมโยงความหลากหลาย ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “กรุงเทพฯ 250 อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระสำคัญในการเฉลิมฉลองการสถาปนา 250 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และ 100 ปี ประชาธิปไตยไทย ในปี พ.ศ. 2575   อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนโยบายที่ 4 คุณภาพชีวิตที่ดี (Care) ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

  ต้นแบบการมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง
  พระปกเกล้า Sky Park เป็นโครงการนำร่องภายใต้แผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านนำร่อง ย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เป็นที่ปรึกษาและจัดทำแบบการพัฒนาเบื้องต้น ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและสอบถามความคิดเห็นตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้ กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงโครงสร้างเดิมของทางรถไฟฟ้าลาวาลิน หรือที่เรียกว่าสะพานด้วน ที่สร้างไม่เสร็จและไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ และมีความปลอดภัยต่อชุมชนกรุงเทพมหานคร จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจร บนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ให้กลายเป็นทางเดิน และทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเชื่อมต่อระบบการสัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีเข้ากับฝั่งรัตนโกสินทร์ โดยมีต้นไม้และพืชพันธุ์ให้ความร่มรื่นตลอดเส้นทางสัญจร เพื่อเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งนับเป็นโครงการการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองที่เกิดจากความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง


  กำหนดเสร็จในเดือนมีนาคม 2563
  ล่าสุด สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สำนักผังเมืองเดิม) กทม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพระปกเกล้า Sky Park กับ บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ในวงเงิน 122,713,000 บาท เป็นที่เรียบร้อย และขณะนี้ได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการแล้ว โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563

  สำหรับขอบเขตของโครงการ เริ่มตั้งแต่ปลายสะพานฝั่งธนบุรีเหนือสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ถึงปลายสะพานฝั่งพระนคร ระยะทางประมาณ 280 เมตร ความกว้าง 8.50 เมตร และมีระยะห่าง 0.80 เมตร จากช่องทางเดินรถสะพานพระปกเกล้าทั้งสองฝั่ง และความสูงคงที่วัดจากระดับพื้นดินที่ 9.00 เมตร โดยจะต้องปรับปรุงให้มีอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือสะพานพุทธ โดยมีรูปทรงที่ร่วมสมัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกับสภาพพื้นที่โดยรอบ

  รายละเอียดการปรับปรุงสะพานด้วน จะทำการปรับปรุงสะพานเดิม โดยการออกแบบโครงสร้างเพิ่มเติม เป็นโครงสร้างเหล็กมีน้ำหนักเบา เพื่อลดภาระต่อโครงสร้างสะพานเดิมและติดตั้งตัวยึดบนคานโครงสร้างสะพาน โดยไม่ต้องเจาะหรือทุบส่วนของโครงสร้างสะพานที่มีอยู่แล้ว พร้อมกันนี้จะมีการทำทางสำหรับคนเดินแบบไล่ระดับ มีทางจักรยาน รวมถึงสวนสาธารณะลอยฟ้า

  โดยจะปลูกไม้ดอกไม้พุ่ม และปลูกต้นไม้ใหญ่ อย่างไรก็ตามในส่วนของต้นไม้ใหญ่ จะต้องเลือกต้นที่ไม่ใหญ่โตจนเกินไป เนื่องจากต้องคำนึงถึงน้ำหนักที่จะมีผลกระทบกับตัวโครงสร้างสะพานเดิม และความแข็งแรงในการยึดเหนี่ยวกับดินที่ถมลงไปใหม่ และต้องไม่เสี่ยงต่อการล้มทับรถยนต์ที่สัญจรไปมาในเวลาที่มีลมพายุด้วย 

  นอกจากนั้นจะมีการทำรั้วกั้นพื้นที่ของ พระปกเกล้า Sky Park กับสะพานรถยนต์ เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ทำทางขึ้น-ลงทั้ง 2 ฝั่ง มีการติดตั้งลิฟต์โดยสารเพื่อผู้พิการ – ผู้สูงอายุ ฝั่งละ 1 ตัว เพื่อให้สามารถขึ้นสู่สวนสาธารณะลอยฟ้าได้สะดวก และจะมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องซีซีทีวี เพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ รวมถึงจะปรับปรุงพื้นที่ใต้สะพานให้สวยงามและมีความปลอดภัยเช่นกัน

  พระปกเกล้า Sky Park จะมีจุดชมภูมิทัศน์ของเมือง 4 จุด คือจุดชมวิวหลัก ที่จะมองเห็นวิวด้านสะพานพุทธ และ พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม จุดชมวิวด้านวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร จุดชมวิวเมือง-อาคารสูงย่านสีลม-สาทร และจุดชมวิวพื้นที่ไปรษณียาคาร


  เชื่อมโยงพื้นที่-เดินทาง-ท่องเที่ยว
  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถเชื่อมโยงทางสัญจรสู่พื้นที่ต่อเนื่องบริเวณคลองรอบกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงย่านอื่นๆ อย่างบริเวณคลองโอ่งอ่าง ปากคลองตลาด ที่ กทม. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไปก่อนหน้านี้ได้ อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อพื้นที่โดยรอบ และลดจุดอับของพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ไปรษณียาคาร และพื้นที่ใต้บริเวณสะพานพุทธ เป็นต้น ซึ่งพบว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดอาชญากรรมเนื่องจากขาดการดูแลให้มีความปลอดภัยเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น และยังสอดรับกับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของเอกชน เช่น โครงการยอดพิมานริเวอร์วอล์ค โครงการไอคอนสยาม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

  ทั้งนี้ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ยังมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่โดยรอบโครงการพระปกเกล้า Sky Park รวมถึงย่านกะดีจีน-คลองสาน อาทิ การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนจักรเพชร คลองถม สะพานหัน พาหุรัด เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเดินทางและท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นเส้นทางต่อเนื่อง อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดินหรือปั่นจักรยานได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะประสานกับกรมเจ้าท่า เพื่อร่วมพัฒนาท่าเรือสะพานพุทธ เชื่อมโยงการเดินทางทางน้ำเพิ่มเติมต่อไปอีกด้วย

  โครงการพระปกเกล้า Sky Park จึงนับเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์ ทั้งต่อชาวย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่โดยรอบบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีมากถึง 25 แห่ง รวมถึงประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวในการสัญจรข้ามแม่น้ำ ด้วยการเดินและจักรยาน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างเสริมสุขภาวะของเมือง นับเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่งนันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งเสริมให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ที่มีชีวิตชีวาและมีความหมายแก่ย่านเมืองเก่าทั้งสองฝั่งแม่น้ำ ที่สำคัญยังเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม และภาคประชาชนอย่างแท้จริง


  ____________________ 

  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  “กทม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างผู้ดำเนินการสร้างทางเดินและสวนสาธารณะลอยฟ้า หรือ พระปกเกล้าสกายพาร์ค เชื่อมต่อฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครแล้ว ซึ่งมีระยะเวลาในการก่อสร้าง 360 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยโครงการนี้จะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าลาวาลิน หรือสะพานด้วน ให้เป็นแหล่องท่องเที่ยวใหม่ของย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นทางเดินเชื่อมระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินข้ามบนสะพาน พุทธฯ รวมถึงเป็นสวนสาธารณะ และทางจักรยาน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถชมทัศนียภาพของกรุงเทพฯ ในมุม 360 องศาได้ และจะเป็นแลนด์มาร์คเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า ระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี”


  [English]
  Bangkok’s First Sky Park Expected to Open in March 2020

  Bangkok Metropolitan Administration (BMA)’s Sky Park development project at Phra Pok Klao Bridge has been planned to commemorate the 250th anniversary of Rattanakosin Kingdom and the 100th anniversary of democracy in Thailand.

  The project, which is also one of nine urgent missions declared by the Governor of Bangkok to improve the quality of life, the environment and the ecological system of the Thai capital, has been set to cost THB122.71 billion and complete in March 2020.

  Urban Design and Development Center (UddC), which is the project consultant, has been talking to Bangkok residents to be impacted by the project to check on their needs and learnt their wish for BMA to make use of the abandoned Lavalin Skytrain structure in such a way that is also safe for the community living near it.

  Under the plan, the unfinished bridge will be turned into elevated walkway, bicycle lane and garden that connects the Thonburi side with the Phra Nakhon side.  The project has also been designed to revive historic districts and old cultures along the Chao Phraya River through participation from related government agencies and the public.

  The Department of City Planning and Urban Development of BMA has signed a contract to hire SGR Enterprise Company Limited to complete the project, which runs a 280-meter distance on a path that is 8.50 meter wide and 9.00 meters above the ground level.

  It is believed that the completion of the project will also benefit many things around it, particularly areas known to be unsafe and where crimes have been reported occasionally, while helping to introduce synergy with other known projects, such as the Iconsiam and the BTS Gold Line.