Tuesday, July 16, 2024
More

  กรมเจ้าท่า แจ้งปิด 4 ท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาชั่วคราว

  กรมเจ้าท่า แจ้งปิดท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา 4 ท่า ได้แก่ ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสี่พระยา และท่าเรือราชินีเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุง พัฒนาท่าเรือโดยสาร และยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งในกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี

  โดยเป็นการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร และซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมต่อการใช้งาน เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และการเดินเรือ เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น กรมเจ้าท่า จึงเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาว โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสาร ทั้งหมด 4 ท่าเรือ มีรายละเอียดดังนี้


  1. ท่าเรือเทเวศน์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
  1.1 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารด้านทิศเหนือ ทำให้ไม่สามารถใช้โป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาขึ้นได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาล่องแทน
  1.2 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารด้านทิศใต้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาขึ้นแทน

  2. ท่าเรือราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
  ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทั้งหมด ทำให้ ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้ใช้โป๊ะเทียบเรือสะพานพุทธ และกรมเจ้าท่าแทน

  3. ท่าเรือสี่พระยา แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร
  3.1 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทิศใต้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือขาขึ้นแทน
  3.2 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถใช้งานโป๊ะเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาขาขึ้น และขาล่องได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือกรมเจ้าท่า และวัดม่วงแคแทน

  4. ท่าเรือราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารทำให้ไม่สามารถ ใช้งานโป๊ะเทียบเรือได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้โป๊ะเทียบเรือตลาดยอดพิมานแทน

  ทั้งนี้ การปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการยกระดับการให้บริการเรือโดยสารสาธารณะ ตามแผนดำเนินการความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และทางเดินเรือ ทำให้มีความสะดวกปลอดภัย เป็นไปตามนโยบาย คนปลอดภัย เรือปลอดภัย ท่าเรือปลอดภัย ที่กรมเจ้าท่ามีความห่วงใยในการให้บริการประชาชน สำหรับการปิดบริการท่าเรือโดยสารชั่วคราวอาจเกิดความไม่สะดวก จึงขออภัยมาไว้ ณ โอกาสนี้

  อย่างไรก็ตามสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิศวกรรม กลุ่มวิศวรรมแม่น้ำ กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ 02-2352131 ต่อ 226 หรือ โทร. สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง