Sunday, June 23, 2024
More

    กทม. เร่งรัดโครงการสะพานข้ามถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด่านทับช้าง เผยคืบหน้าแล้วกว่า 80%

    กทม. เร่งรัดโครงการสะพานข้ามถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก บริเวณด่านทับช้าง ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้ว 88% และคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ภายในเดือนกันยายน 2562

    สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณด่านทับช้าง ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนช่วงสุดท้ายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางจากถนนร่มเกล้า ถึง ถนนกรุงเทพกรีฑา จากเดิมคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเปิดใช้งานได้ในเดือนพฤษภาคม แต่ขณะนี้โครงการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ


    นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า เนื่องจากในระหว่างการก่อสร้าง ตรวจพบรอยร้าวของผิวคอนกรีต 1 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข พร้อมกับการก่อสร้างโครงสร้างสะพานข้ามถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกขาออก และการก่อสร้างถนนระดับราบและระบบระบายน้ำด้านล่างเพิ่มเติม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าร้อยละ 88 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ภายในเดือนกันยายน 2562

    สำหรับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรบริเวณสะพานยกระดับข้ามถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก รวมทั้งถนนระดับราบด้านล่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับปริมาณการจราจรในพื้นที่ กทม. จะต้องดำเนินการร่วมกับกรมทางหลวง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก รวมทั้งขอความร่วมมือกรมทางหลวงเร่งดำเนินการปรับปรุงถนนทางลอดใต้ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรต่อไป