Saturday, March 2, 2024
More

  ขสมก. เปิดแผนเดินรถทั่วกรุง ช่วงวันหยุด 9-13 สิงหาคม 2562

  นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 เป็นวันหยุดต่อเนื่อง ซึ่งจะมีประชาชนทั่วไปใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก ขสมก. จึงได้เตรียมความพร้อมให้บริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน ที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนี้

  1. เส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ 2, 950 คัน จำนวน 21,833 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะ ของพนักงานประจำรถ ทั้งกะเช้า กะบ่าย และกะสว่าง จำนวน 129 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2562


  2. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ได้แก่
  – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และสาย 536
  – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และสาย 556
  – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501,508 และสาย 511
  – สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29 , 34, 73, 73 ก,75 และ 501

  3. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยาน จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่
  – สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 21 คัน
  – สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 15 คัน
  – สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 10 คัน
  – สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 10 คัน
  – สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คัน

  4. จัดเดินรถไหว้พระ 9 วัด กับ ขสมก. เป็นกรณีพิเศษ “ลูกพาแม่เที่ยว” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยผู้ใช้บริการสามารถนำหลักฐานความเป็นแม่และลูกที่ถูกต้องมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน แม่จะได้รับสิทธิในการใช้บริการฟรี แต่ลูกเสียค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  – เขตการเดินรถที่1 : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, แม่กลอง, กาญจนบุรี,อ่างทอง, สิงห์บุรี, ฉะเชิงเทรา, ลพบุรี, ชัยภูมิ, อยุธยา, สมุทรปราการ
  โทร. (อู่บางเขน) 0 – 2551 – 0492 , 0 – 2552 – 0885 – 6
  – เขตการเดินรถที่ 2  : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดนครนายก
  โทร.(อู่มีนบุรี) 0 – 2019 – 2041 , 09 – 3061 – 5335
  – เขตการเดินรถที่ 3 : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดอยุธยา, สมุทรสงคราม, นครปฐม
  โทร.(อู่เมกาบางนา) 0 – 2316 – 1681 , 06 – 5567 – 1573
  – เขตการเดินรถที่ 5 : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, เพชรบุรี
  โทร.(อู่แสมดำ) 0 – 2896 – 2342 , 08 – 0562 – 9083
  – เขตการเดินรถที่ 7 : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดนครปฐม
  โทร.(อู่เทศบาลบางบัวทอง) 0 – 2194 – 4736 – 37 ต่อ 207 , 08 – 1308 – 5124
  – เขตการเดินรถที่ 8 : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี, ชลบุรี
  โทร.(อู่สวนสยาม) 0 – 2540 – 4947 , 08 – 6007 – 7425

  สำหรับความพร้อมของรถโดยสาร ได้ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร และอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกให้บริการ ประสานผู้รับเหมาซ่อมรถ ตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร และซ่อม บำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานคุณภาพการบริการ ISO 9001 : 2008

  ส่วนด้านความปลอดภัย จัดอบรมพนักงานประจำรถ กำชับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และคอยดูแลการขึ้น – ลงรถของผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีการตรวจใบอนุญาต ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ย้ำเตือนให้พนักงานประจำรถ คอยสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัย หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที พร้อมทั้งจัดกำลังสายตรวจพิเศษ ไปช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร ตามป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

  นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ศูนย์วิทยุ เขตการเดินรถที่ 1-8 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348 ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารในการเดินรถอีกด้วย