Friday, June 21, 2024
More

  ก.คมนาคม จัดระเบียบเรือโดยสารคลองแสนแสบ พร้อมเร่งแผนใช้เรือไฟฟ้า ภายใน ม.ค. 63

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งจัดระเบียบเรือโดยสารคลองแสนแสบ สั่งเพิ่มเรือให้บริการ 5 ลำ และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลประจำท่าเรืออย่างน้อย 1 คน พร้อมอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกให้จบภายใน 15 วัน และให้เร่งแผนเปลี่ยนไปใช้เรือโดยสารไฟฟ้าให้เร็วขึ้นจากเดือนมีนาคม 2563 เป็น มกราคม 2563

  ภายหลังจากที่ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ ซึ่งพบปัญหาการให้บริการ และมีข้อห่วงใยหลายด้าน จึงได้ประชุมหารือร่วมกับ กรมเจ้าท่า (จท.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ผู้ให้บริการเดินเรือโดยสารในคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็น 2 ระยะ คือระยะเร่งด่วน และระยะสั้น


  สำหรับมาตรการเร่งด่วน ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน คือ ให้กรมเจ้าท่า จัดเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 1 คน ประจำในแต่ละท่าเรือ เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการขึ้น – ลงเรือของผู้ใช้บริการ โดยกำหนดเวลาปฏิบัติงาน 2 ช่วง คือระหว่างเวลา 05.30 – 13.30 น. และ 12.30 – 20.30 น.

  ส่วนในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า ที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง และท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ รวมถึงช่วงเย็น ที่ท่าเรือประตูน้ำ และท่าเรืออโศก ให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ จุดละ 2 – 3 คน

  พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเดินเรือในคลองแสนแสบ เพิ่มเรืออีก 5 ลำ จากเดิมมี 55 ลำ เป็น 60 ลำ และติดตั้งอุปกรณ์ GPS ติดตั้งจอแสดงผล (TV) Smart Information บริเวณท่าเรือ ติดสัญญาณ FREE WIFI รวมถึงปรับปรุงท่าเทียบเรือให้มีที่กั้นโดยรอบยกเว้นจุดที่เรือเข้าเทียบท่า และติดตั้งเสากั้นเส้นทางจัดระเบียบผู้โดยสารด้วย

  ด้านแผนงานระยะสั้น คือการเปลี่ยนไปใช้เรือโดยสารไฟฟ้า ซึ่งกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้วิจัยโครงการจัดหาระบบเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบ เพื่อประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเดิมมีกำหนดจะนำมาให้บริการเดือนมีนาคม 2563 แต่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขอให้เร่งรัดนำมาให้บริการภายในเดือนมกราคม 2563

  นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการจัดระเบียบการเดินเรือในคลองแสนแสบ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสรุปผลรายงานต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทุกสัปดาห์

  ทั้งนี้ในระหว่างการปรับปรุง ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากในระยะแรกของการจัดระเบียบการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ อาจมีความล่าช้าในการขึ้น – ลงเรือ เพราะเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือต้องอำนวยความสะดวกการขึ้นลง – เรือ ให้มีความเหมาะสมกับเรือแต่ละลำ เพื่อลดความแออัดและการยืนรอบนท่า เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการ

  สำหรับเรือโดยสารที่ให้บริการในคลองแสนแสบ จากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ระยะทาง ประมาณ 18 กม. มีท่าเรือรวมทั้งสิ้น 28 ท่าเรือ แบ่งการเดินเรือเป็น 2 ช่วง คือ จากท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 15 นาที มีเรือให้บริการ 15 ลำ และช่วงท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที มีเรือให้บริการ 40 ลำ รวมทั้ง 2 ช่วง มีเรือให้บริการวันละ 55 ลำ ให้บริการผู้โดยสารได้ประมาณ 350 เที่ยว/วัน โดยในวันจันทร์ – ศุกร์ มีผู้โดยสารเฉลี่ย 60,000 คน/วัน และในวันเสาร์ – อาทิตย์ มีผู้โดยสารเฉลี่ย 35,000 – 40,000 คน/วัน