Friday, June 21, 2024
More

  กทม. ชวนลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ร่วมโครงการ “วน” รีไซเคิลถุงพลาสติก

  กทม. ขับเคลื่อนมาตรการลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กทม. ดำเนินการงด ลดการใช้พลาสติก และโฟม พร้อมร่วมโครงการ “วน” ประกาศรวบรวมพลาสติกชนิดอ่อน ถุง และฟิล์มพลาสติกใช้แล้ว เช่น ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ถุงขนมปัง ถุงหูหิ้ว มารีไซเคิลเป็นถุงพลาสติกใช้ซ้ำ

  ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระบุ ทส. ได้ปรับแผนโครงการเลิกใช้ถุงพลาสติก โดยประสานขอความร่วมมือเครือข่าย 43 ห้างใหญ่ ร่วมกันไม่แจกถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป และจะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการทั่วประเทศ


  นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ผู้บริหาร กทม. ได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กทม. ดำเนินการลดการใช้พลาสติก ได้แก่
  1. การจัดประชุมสีเขียว โดยให้งด ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก และภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
  2. ร้านค้า ร้านอาหารที่อยู่ในหน่วยงาน งดใช้โฟมบรรจุอาหาร
  3. รณรงค์ให้บุคลากรใช้แก้วน้ำส่วนตัว ถุงผ้า และกล่องใส่อาหารส่วนตัว
  4. จัดมุมบริการให้ยืมถุงผ้า
  5. การจัดงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน ให้ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
  6. โรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ได้งดแจกถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561
  7. โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ยกเลิกการใช้ถุงบรรจุนมนักเรียน เป็นบรรจุในกล่องยูเอชทีแทน ซึ่งกล่องดังกล่าวจะถูกรวบรวมกลับไปรีไซเคิล ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 เป็นต้นมา


  นอกจากนี้ กทม. ยังได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่าย ดำเนินการตามโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยดำเนินโครงการนำร่องในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อสร้างสำนักงานเขตต้นแบบจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน และจะนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต

  ขณะเดียวกัน ได้ร่วมกับ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “วน” เพื่อลดขยะพลาสติก โดยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชน และบุคลากรสังกัด กทม. รวบรวมพลาสติกชนิดอ่อน ถุง และฟิล์มพลาสติกใช้แล้ว เช่น ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ถุงขนมปัง ถุงหูหิ้ว นำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตถุงพลาสติกใช้ซ้ำ โดยตั้งจุดรวบรวมไว้ที่หน่วยงานของ กทม. 9 แห่ง ได้แก่ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า), ศาลาว่าการ กทม. 2 (อาคารธานีนพรัตน์และอาคาร 2), กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ (เขตพระโขนง), กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก (เขตประเวศ), กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง (เขตราชเทวี), กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (เขตหลักสี่), กลุ่มเขตกรุงธนใต้ (เขตหนองแขม) และกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ (เขตตลิ่งชัน)

  รวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก แยกขยะก่อนทิ้ง และขยะที่ไม่ใช้ประโยชน์ให้ทิ้งลงถังขยะตามวันเวลาที่สำนักงานเขตกำหนดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย