Monday, June 17, 2024
More

  บีทีเอส ทดสอบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ 4 สถานีใหม่ เตรียมบุคลากรพร้อมเปิดถึงคูคตในปี 63

  บีทีเอส เริ่มทดสอบเดินรถไฟฟ้า ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 4 สถานีใหม่ โดยจะทดสอบทุกวันจนถึงต้นเดือน พ.ย. 62 ก่อนจะเริ่มทดลองเดินรถเสมือนจริง และเปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่สถานี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวม 100 กว่าอัตรา และจัดอบรมอย่างเข้มข้น รองรับการเปิดให้บริการไปถึงสถานีคูคตในปี 2563 นี้

  นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้นำขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส เข้าดำเนินการทดสอบเดินรถ ใน 4 สถานีใหม่ ได้แก่ สถานีพหลโยธิน 24 (N10) สถานีรัชโยธิน (N11) สถานีเสนานิคม (N12) และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  โดยในการทดสอบการเดินรถนั้น บริษัทฯ ได้นำรถไฟฟ้าวิ่งทดสอบในราง (Test Track) พร้อมทดสอบระบบรวม (System Integration Test) เช่น ระบบอาณัติสัญญาณระบบการสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานทุกระบบสอดคล้องกัน มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยภาพรวมการทดสอบเดินรถไป – กลับระหว่าง 4 สถานี เป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีข้อบกพร่อง

  ซึ่งการทดสอบดังกล่าวทางบริษัทฯ จะดำเนินการทดสอบทุกวันนอกช่วงเวลาเร่งด่วนจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน และหลังจากนั้นบริษัทฯ จะเปลี่ยนรูปแบบการทดลองเป็นการเดินรถเสมือนจริง (Trial Running) เพื่อทดสอบภาพรวมของการให้บริการอีกครั้ง ก่อนจะเปิดให้บริการประชาชนภายในเดือนธันวาคม 2562 ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เมื่อรถไฟฟ้าเปิดให้บริการจะช่วยแบ่งเบาปัญหาจราจรบนถนนพหลโยธินให้ลดน้อยลงได้


  นอกจากนี้ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่สถานี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวม 100 กว่าอัตรา ในการให้บริการผู้โดยสาร พร้อมจัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้น ทั้งด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดให้บริการไปถึงสถานีคูคต ในปี 2563 นี้

  สำหรับจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่บริษัทฯ ให้บริการในระบบปัจจุบันมีทั้งสิ้น 84 ขบวน ส่วนขบวนใหม่ที่ได้ทำสัญญาจัดซื้อ จำนวน 46 ขบวน จาก บริษัทซีเมนส์ จำกัด จำนวน 22 ขบวน ได้รับมอบครบทั้งหมดแล้ว และจากบริษัท ซีอาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ เวฮิเคิล จำนวน 24 ขบวน ขณะนี้รับมอบแล้วจำนวน 10 ขบวน เหลืออีก 14 ขบวน โดยจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในมีนาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีขบวนรถไฟฟ้าที่สามารถรองรับการให้บริการ รวมทั้งหมด 98 ขบวน ซึ่งจะช่วยให้การเดินรถทุกเส้นทางมีประสิทธิภาพสูงสุด

  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 Line @BTSSKYTRAIN หรือ Application ‘BTS SkyTrain’