Thursday, June 23, 2022
More

  กทม. ดันแผนสร้างรถไฟฟ้าเพิ่ม 3 เส้นทาง

  กรุงเทพมหานคร (กทม.) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยมีแผนที่จะปัดฝุ่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วง ที่ 1 ช่วงที่ 3 และรถไฟฟ้าสายบางนา-สุวรรณภูมิ เพื่อเติมต่อการเดินทางให้มีความสะดวกสบาย มีโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น เพื่อให้คนกรุงเทพฯ หันมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น และปัญหาด้านการจราจรและมลพิษก็จะลดน้อยลง
  กทม.ปัดฝุ่นแผนสร้างรถไฟฟ้า 
  สำหรับโครงการรถไฟฟ้าที่ กทม. จะเดินหน้าต่อ มี 3 เส้นทาง ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาช่วงที่ 1 วัชรพล-ทองหล่อ แนวเส้นทางเริ่มต้นจากวัชรพลบริเวณจุดตัดถนนรามอินทรา วิ่งไปตามแนวถนนประดิษฐ์มนูธรรม ผ่านซอยนวลจันทร์ ข้ามสะพานเกษตรนวมินทร์ ผ่านจุดตัดถนนลาดพร้าว เข้าสู่ถนนพระราม 9 ถนนเพชรบุรี ถนนทองหล่อ และบรรจบกับรถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อ มีระยะทาง 16.25 กม. มีสถานีให้บริการ 15 สถานี สามารถรองรับการเดินทางของคนที่อาศัยอยู่ทางแถบตะวันออกของกรุงเทพฯ เข้าสู่ใจกลางเมืองได้ง่ายขึ้น


  ดันสายสีเทา พระราม 3-ท่าพระ แทน BRT 
  เส้นทางที่ 2 คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาช่วงที่ 3 จากพระราม 3-ท่าพระ เริ่มต้นจากสถานีท่าพระ วิ่งไปตามแนวถนนพระราม 3 ผ่านสะพานพระราม 9 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 3 ผ่านแยกมไหศวรรย์ เข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู สิ้นสุดแนวเส้นทางที่แยกท่าพระ โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สถานีท่าพระ มีสถานีให้บริการ 17 สถานี


  โดย นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) อธิบายว่า สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงที่ 3 นั้น เดิมทียังไม่อยู่ในแผนเร่งรัดดำเนินการ แต่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ มีนโยบายลงมาให้นำมาเร่งผลักดันด้วย เพื่อรองรับกรณีที่อาจจะยกเลิกการให้บริการรถเมล์ BRT ที่แม้ว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก แต่ก็ส่งผลกระทบต่อการจราจรเพราะต้องวิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารสวนทางกับการเดินรถแบบปกติ ทำให้เสียช่องทางการเดินรถไป 1 ช่องทาง ดังนั้น รถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงที่ 3 จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดี และยังจะมีเส้นทางรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นด้วย

  ส่วนโครงการที่ 3 คือ รถไฟฟ้าสายบางนา-สุวรรณภูมิ มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากแยกบางนา โดยต่อเชื่อมจากรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา แล้ววิ่งไปตามแนวถนนบางนา-ตราด สิ้นสุดแนวเส้นทางที่สนามบินสุวรรณภูมิด้านทิศใต้ ระยะทางประมาณ 18 กม. มีทั้งหมด 14 สถานี แต่เบื้องต้นจะทำ 12 สถานีก่อน ส่วนอีก 2 สถานีจากสถานีธนาซิตี้ ผ่าน ม.เกริก ไปสิ้นสุดที่สถานีสุวรรณภูมิด้านทิศใต้นั้น ต้องรอให้แผนพัฒนาสุวรรณภูมิเฟส 2 มีความชัดเจนก่อน จึงจะกำหนดแผนการก่อสร้างได้

  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอของบประมาณเพื่อศึกษาและทบทวนรายละเอียดโครงการรวมถึงรูปแบบการลงทุน ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 40-50 ล้านบาท/โครงการ และคาดว่าจะได้ข้อสรุปช่วงกลางปี 2563


  เล็งดึง BTS รับเดินรถเส้นทางใหม่
  สำหรับ รูปแบบการลงทุนโครงการ รองผู้ว่าราชการ กทม. บอกว่า ต้องดูผลการศึกษาก่อนว่าที่ปรึกษาจะนำเสนอรูปแบบใดว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุด ส่วนเรื่องการเดินรถนั้น คิดว่าหากทำลักษณะเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ที่ กทม. ดูแล แล้วให้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี รับสัมปทานด้านการเดินรถ ก็จะเป็นการดี เนื่องจากมองว่า หากมีผู้รับสัมปทานเป็นรายเดียวกับที่ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเดิม การเดินรถก็จะสะดวก ค่าโดยสารก็น่าจะเจรจากันได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ต้องเจรจากับเอกชนก่อนว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไร และจะสามารถยอมรับเงื่อนไขนั้นได้หรือไม่


  ดองยาวคูคต-ลำลูกกา, สมุทรปราการ-บางปู 
  ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ช่วง คูคต-ลำลูกกา วงเงินลงทุน 11,900 ล้านาท และช่วง สมุทรปราการ-บางปู 13,700 ล้านบาท นั้น รองผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า จากที่ได้สอบถามทางเอกชน มีความเห็นว่าในขณะนี้ยังไม่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน จึงยังไม่มีแผนที่ชัดเจนในระหว่างนี้ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีความเปลี่ยนแปลงในแง่การอยู่อาศัย คือมีประชาชนในแต่ละแนวเส้นทางเพิ่มขึ้น เช่น ส่วนต่อขยายสมุทรปราการ ที่เริ่มมีโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น ซึ่งถ้ามีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น ก็มีโอกาสที่ กทม. จะนำขึ้นมาปัดฝุ่นอีกครั้ง

  ติดตามกันต่อไปว่า กรุงเทพมหานครจะสามารถผลักดันแผนการศึกษาทบทวนรายละเอียดรถไฟฟ้าสายสีเทาช่วงที่ 2,3 และขับเคลื่อนแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายบางนา-สุวรรณภูมิ ได้จริงไหม และจะเห็นได้ก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. ครั้งใหม่หรือไม่


  นายสกลธี ภัททิยกุล – รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)
  “ได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่า กทม. ให้เร่งเดินหน้ารถไฟฟ้า สายสีเทาช่วงที่ 1 และ 3 และสายบางนา-สุวรรณภูมิ โดยสายสีเทาเมื่อทำแล้วจะเกิดประโยชน์มาก เพราะว่าพื้นที่ที่โครงการผ่าน ขณะนี้ยังไม่มีรถไฟฟ้า และระบบขนส่งสาธารณะ เเช่น รถเมล์ ก็ยังมีให้บริการไม่ครบคลุม ทั้งที่มีหมู่บ้าน มีคนอาศัยอยู่จำนวนมาก ถ้าสร้างเสร็จก็จะรองรับการเดนทางของคนที่อยู่โซนตะวันออกให้เข้ามาในเมืองได้ง่ายขึ้น และถ้าทั้ง 3 เส้นทางสร้างเสร็จผมว่าชาวกรุงเทพฯ จะสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางครับ”