Thursday, June 23, 2022
More

  “วราวุธ” จัด Talk to TOP vol.1 พบปะคนกรุงร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ดันไทยเป็น Green Country

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Talk To TOP Go Green Together Vol.1 เพื่อร่วมพูดคุย และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน 3 ประเด็นหลัก คือ เรื่องพื้นที่สีเขียวกับคุณภาพชีวิตคนเมือง เรื่องขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน และ เรื่องสถานการณ์ป่าไม้ไทยและแนวโน้มการจัดการภาวะโลกร้อน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

  โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า การจัดงาน Talk to TOP vol.1 เป็นโอกาสดีที่ได้พูดคุยถึงปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อนำข้อเท็จจริงไปปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการทำงานของกระทรวงฯ ต่อไป ทั้งยังได้ทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายของ Active Citizen ที่ใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ และประชาชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Green Country ต่อไป


  ซึ่งปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ทั้งภาครัฐ และเอกชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการเอาตัวเองออกมาจากระบบราชการ แล้วมาฟังความในใจของประชาชนที่แท้จริง เพื่อหาจุดลงตัวในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ยังกล่าวถึงเทศกาลวันลอยกระทงว่า อย่าทำบาปก่อนไปทำบุญ เพราะการจัดงานลอยกระทงขึ้น เป้าหมายคือขอขมาแม่น้ำลำคลอง ขอบคุณแม่น้ำลำคลอง แต่เรากลับทำให้ท่านสกปรกขึ้น เราเอาขยะใส่เข้าไปเยอะแยะมากขึ้น แม้ว่าจะมีการใช้กระทงที่ทำมาจากขนมปัง ใบตอง กาบกล้วย แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง ต่อให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหน ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้น

  เนื่องจากในสมัยก่อนตอนที่อุบัติการณ์ของลอยกระทงเกิดขึ้น ประชากรในประเทศไทยมีอยู่แค่หยิบมือเดียว แต่วันนี้คนไทยมีอยู่ 67 ล้านคน ถ้าหากทั้งหมดลอยกระทง ปลดปล่อยความทุกข์ลงไปกับกระทงในคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน พอเช้าของวันที่ 12 พฤศจิกายน ความทุกข์ของคนที่ลอยไปก็จะเป็นความทุกข์ของเทศบาล เป็นความทุกข์ของคนเก็บขยะ

  ดังนั้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นี้ จึงขอฝากทุกคนรณรงค์ไปกันเป็นครอบครัว ลอยแค่กระทงเดียว ไปกันเป็นกลุ่ม ไปกับเพื่อน ก็ขอให้ลอยแค่กระทงเดียว เพราะจะได้ประหยัดปริมาณกระทงที่ลอยลงไปในแม่น้ำ เนื่องจากทุกวันนี้ปัญหาของขยะที่อยู่ในแม่น้ำลำคลอง และจบด้วยการอยู่ในทะเลมากมายเหลือเกิน