Thursday, June 23, 2022
More

  คมนาคม คาดประกาศลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ARL MRT และ BTS ได้ก่อนปีใหม่ ช่วยลดค่าครองชีพ

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ด้วยการปรับลดค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าว่า มั่นใจว่าจะดำเนินการเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งขณะนี้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อยู่ระหว่างรอนำเสนอเพื่อขออนุมัติความห็นชอบจากคณะกรรมการ (บอร์ด) ส่วน บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า Airport rail Link อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม เมื่อเรียบร้อยก็จะทำหน้าที่พิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

  สำหรับโครงการรถไฟฟ้าที่ภาครัฐเป็นคู่สัมปทานกับเอกชน ทั้ง รถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้า BTS ที่เข้าร่วมโครงการ ได้กำชับกับหน่วยราชการไปว่าต้องพิจารณาสัญญาสัมปทานอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้การดำเนินการตามนโยบายของรัฐกลายเป็นปัญหาค่าโง่เหมือนในอดีต


  ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ รฟม. กล่าวว่า มั่นใจว่าการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าจะเสร็จเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการแน่นอน โดยบอร์ด รฟม. ชุดใหม่จะเร่งรัดดำเนินการ

  ทั้งนี้เชื่อว่ามาตรการดังกล่าว จะทำให้มีผู้โดยสารหันมาใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 10% ส่วนผลกระทบต่อรายได้ของผู้ให้บริการนั้น ในเบื้องต้นมีแนวทางว่า จะใช้แนวทางการนำภาษีจากป้ายวงกลมที่ กทม. เป็นผู้จัดเก็บ ประมาณปีละ 14,000 ล้านบาท มาชดเชยให้แทนเฉลี่ย 500-1,000 ล้านบาท/ปี

  สำหรับแนวทางการปรับลดค่าโดยสาร ตามที่คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พิจารณาไว้ ประกอบด้วย รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) จากปกติค่าโดยสาร 15-45 บาท/คน/เที่ยว (เฉลี่ย 31 บาท/คน/เที่ยว) จะเปลี่ยนเป็นตั๋วรายเดือน โดยคิดค่าโดยสาร 25-30 บาท/คน/เที่ยว และช่วง Off Peak จะอยู่ที่ 15-25 บาท/คน/เที่ยว

  รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จากราคาปกติ 14-42 บาท/คน/เที่ยว (เฉลี่ย 21 บาท/คน/เที่ยว) เปลี่ยนเป็นตั๋วรายเดือน คิดค่าโดยสาร 15-20 บาท/คน/เที่ยว และช่วง Off Peak จะอยู่ที 14-25 บาท/คน/เที่ยว

  รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จากราคาปกต 16-42 บาท/คน/เที่ยว (เฉลี่ย 25 บาท/คน/เที่ยว) เปลี่ยนเป็นตั๋วรายเดือน คิดค่าโดยสาร 20-25 บาท/คน/เที่ยว และช่วง Off Peak จะอยู่ที 16-30 บาท/คน/เที่ยว

  รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) จากราคาปกติ 16-44 บาท/คน/เที่ยว (เฉลี่ย 29 บาท/คน/เที่ยว) เปลี่ยนเป็นตั๋วรายเดือน คิดค่าโดยสาร 26 บาท/คน/เที่ยว โดยจะไม่มีราคาพิเศษสำหรับช่วง Off Peak