Thursday, June 23, 2022
More

  กทม.-เดอะไนน์ ร่วมพัฒนาเมือง สร้างทางเดินลอดใต้สะพานข้ามคลองลาว ถนนพระราม 9

  กทม.-เดอะไนน์ ร่วมพัฒนาเมือง สร้างทางเดินลอดใต้สะพานข้ามคลองลาว ถนนพระราม 9 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรระหว่าง ถนนพัฒนาการ ถนนพระราม 9 และศูนย์การค้าเดอะไนน์ คาดเริ่มดำเนินการได้ในเดือนธันวาคมนี้

  นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตสวนหลวง สำนักการโยธา ผู้แทนศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 รวมถึงผู้แทนชุมชน ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการจัดทำทางเดินลอดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองลาว ถนนพระราม 9 เขตสวนหลวง


  โดยประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่บริเวณทางเดินลอดใต้สะพานข้ามคลองลาว ถนนพระราม 9 เพื่อพิจารณาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในบริเวณดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกคือ การเดินทางสัญจรของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณคลองลาว อาทิ ชุมชนถนนพระรามเก้าพัฒนา ชุมชนเจริญพัฒนาการ เวลาเดินทางไปยังถนนพัฒนาการ ถนนพระราม 9 และศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 เป็นไปด้วยความยากลำบาก


  เนื่องจากต้องอาศัยทางเดินลอดบริเวณสะพานข้ามคลองลาว ถนนพระราม 9 ซึ่งทางเดินดังกล่าวประชาชนในชุมชนได้ช่วยกันปรับพื้นที่เดิมที่มีความสูงให้มีระดับต่ำลง แต่เวลาเดินลอดยังต้องเดินก้มศีรษะอยู่ อาจก่อให้เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางได้ ที่ผ่านมาทางชุมชนได้ร้องเรียนมายังสำนักงานเขตสวนหลวงให้ดำเนินการปรับปรุงทางเดินดังกล่าว

  ซึ่งหลังจากลงพื้นที่ และหารือร่วมกันแล้ว ได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา คือ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทางเดิน โดยสำนักการโยธา จะดำเนินการออกแบบทางเดิน ส่วนสำนักงานเขตสวนหลวงจะอำนวยความสะดวก และกำกับดูแลในการก่อสร้างตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน สำหรับรูปแบบทางเดินลอด จะก่อสร้างให้มีระดับความสูงประมาณ 1.50 – 2 ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ ภายในเดือน ธ.ค.นี้


  อย่างไรก็ตามการที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 ได้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณการก่อสร้างทางเดินในครั้งนี้ นับว่าเป็นรูปแบบที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่อยากเห็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับกรุงเทพมหานครในการร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการร่วมมือกันพัฒนาต่อไป

  ประเด็นต่อมาคือ ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองลาว ซึ่งน้ำในคลองดังกล่าวจะเป็นน้ำนิ่งไม่มีการไหลเวียนถ่ายเท โดยจะรับน้ำจากถนนพระราม 9 ถนนพัฒนาการ ด้านหนึ่งจะระบายน้ำออกคลองพระโขนง อีกด้านหนึ่งระบายน้ำออกสู่คลองแสนแสบ จากการสำรวจพบว่าปัญหาน้ำเน่าเสียเกิดจากการทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียจากผู้ประกอบการและชุมชนริมคลองลาว


  ในเบื้องต้นกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวงจะดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลองลาวในพื้นที่ ระยะทางประมาณ 700 ม. จากนั้นสำนักงานเขตบางกะปิ จะดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดเช่นกัน ในระยะทางประมาณ 4 กม. โดยร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชนริมคลองลาว พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะและวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหลร่วมกัน

  ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือจากประชาชน และผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ริมคลอง ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะหรือแม้กระทั่งที่นอนลงในคลอง เพราะคลองเปรียบเสมือนชีวิตของตนเอง หากช่วยกันดูแลรักษาน้ำในคลองก็จะใสสะอาดปราศจากมลพิษ เป็นการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น