Sunday, May 26, 2024
More

  รฟม. ลดค่าโดยสาร MRT สายสีม่วง จ่าย 20 บาทตลอดสาย พร้อมออกตั๋วเที่ยวเชื่อมสายสีน้ำเงิน-ม่วง

  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า โดยไม่มีผลกระทบต่อสัญญาสัมปทาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

  ล่าสุดบอร์ด รฟม. ได้มีมติเห็นชอบในมาตรการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน และโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางเชื่อมต่อ 2 สาย มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการประเมินผลด้วยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างไร และมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายหรือไม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้รับสัมปทาน ในการร่วมลดค่าโดยสารโดยที่ รฟม. หรือภาครัฐไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยแต่อย่างใด


  นอกจากนี้ประธานบอร์ด รฟม. กล่าวว่า มาตรการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าของ รฟม. เป็นการสนับสนุนนโยบายการลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนตามนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10% อีกทั้งยังมีผลดีคือประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงลดปัญหาการจราจรติดขัด และลดปัญหามลพิษทางอากาศได้


  ทางด้าน นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. เปิดเผยว่า สำหรับโปรโมชั่นลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. และวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งวัน จากเดิมเก็บค่าโดยสารในอัตรา 14 – 42 บาท/เที่ยว สำหรับบุคคลทั่วไป จะปรับค่าโดยสารเป็น 14 – 20 บาท สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) และใช้เดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
  – เดินทางเข้าสถานีแรก คิดค่าแรกเข้า 14 บาท
  – เดินทาง 1 สถานี คิดค่าโดยสารตามระยะทาง 17 บาท
  – เดินทาง 2 สถานีขึ้นไป คิดค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย

  โดยผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91 – 120 ซม. และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50% ส่วนผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกิน 14 ปี แต่ไม่เกิน 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารข้างต้น


  สำหรับผู้ที่เดินทางเชื่อม 2 สาย คือ เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จากเดิมมีอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 70 บาท/เที่ยว จะมีโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  – เที่ยวเดินทาง จำนวน 15 เที่ยว ราคา 780 บาท (เฉลี่ย 52 บาท/เที่ยว)
  – เที่ยวเดินทาง จำนวน 25 เที่ยว ราคา 1,250 บาท (เฉลี่ย 50 บาท/เที่ยว)
  – เที่ยวเดินทาง จำนวน 40 เที่ยว ราคา 1,920 บาท (เฉลี่ย 48 บาท/เที่ยว)
  – เที่ยวเดินทาง จำนวน 50 เที่ยว ราคา 2,350 บาท (เฉลี่ย 47 บาท/เที่ยว)

  โดยผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ บัตร MRT บัตร MRT PLUS บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานี เพื่อเติมโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน

  ทั้งนี้ มีกำหนดการใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อ หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก ในกรณีผู้โดยสารเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) จะคิดอัตราค่าโดยสารเป็นราคาต่อเที่ยว ไม่สามารถใช้อัตราโปรโมชั่นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ของสายสีม่วงได้

  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสายสีม่วงมีผู้โดยสารเฉลี่ย 70,000 คน/วัน โดยในช่วงเวลา Off Peak มีผู้โดยสารประมาณ 7,000 คน/วัน ซึ่งคาดว่าเมื่อปรับค่าโดยสารเป็นจ่ายสูงสุดไม่เกิน 20 บาทตลอดสาย จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 12 – 13% ซึ่งจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนี้จะชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการลดค่าโดยสารได้ ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางข้ามระบบระหว่าง MRT สายสีม่วง และ MRT สายสีน้ำเงินปัจจุบันมีประมาณ 40,000 คน/วัน โดยคาดว่าโปรโมชั่นตั๋วเดือนนี้จะทำให้มีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้น 10%