Monday, June 17, 2024
More

  สวนฯ ซอยหน้าวัดหัวลำโพง Pocket Park เพื่อการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนของชุมชน

  สวนสาธารณะซอยหน้าวัดหัวลำโพง อีกหนึ่งสวนสาธารณะขนาดย่อม (Pocket Park) แห่งใหม่ของกทม. ที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการสร้างพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้ทุกคน สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ด้วยไอเดียรูปแบบ Pocket Park พร้อมเปิดใช้งานเดือนกรกฎาคม 2564


  we!park ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย สร้างสวนสาธารณะซอยหน้าวัดหัวลำโพง

  we!park แพลตฟอร์มที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างยั่งยืน ร่วมกับ
  – สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และโครงการ Green Bangkok 2030
  – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ผู้สนับสนุนทุนดำเนินการ)
  – บริษัท ฉมา จำกัด
  – บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จำกัด
  – สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA)
  – ภาคีเครือข่ายสถาปนิก นักออกแบบ เพื่อสังคมและเมือง (ASA CAN)
  – เครือข่ายต้นไม้ในเมืองและกลุ่มบิ๊กทรีส์ (Big trees)

  พัฒนาสวนสาธารณะซอยหน้าวัดหัวลำโพง เพื่อให้เป็น Pocket Park นำร่องแห่งใหม่ของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ ชุมชนในพื้นที่ และผู้ที่มีความสนใจด้านพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ และการพัฒนาเมือง เกิดเป็นองค์ความรู้ และการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน

  การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง “สวนฯ ซอยหน้าวัดหัวลำโพง”

  โดยสวนฯ ซอยหน้าวัดหัวลำโพง เริ่มดำเนินการสร้างมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐ ในการจัดสร้างส่วนงานหลักของงานภูมิทัศน์พื้นที่

  อย่างไรก็ตาม แม้ในปัจจุบันสวนฯ ซอยหน้าวัดหัวลำโพง จะออกแบบ และดำเนินงานสร้างจนใกล้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย แต่ก็ยังขาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสวนฯ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย ม้านั่ง ฯลฯ ซึ่งทางทีมงานก็ได้ชวนทุกคนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของโปรเจกต์ Pocket Park นำร่องแห่งนี้ด้วยการเปิดระดมทุน

  เพื่อสร้างโอกาสการใช้งานที่หลากหลาย ดึงดูดผู้คน และเสริมคุณค่าให้กับสวนฯ และสร้างการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับทั้งชุมชนในละแวกพื้นที่ และผู้ที่ได้ร่วมระดมทุน โดยสวนฯ ซอยหน้าวัดหัวลำโพง จะมีกำหนดการสร้างเสร็จ และเปิดใช้งานประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม 2564

  ติดตามรายละเอียดของการสร้าง สวนสาธารณะซอยหน้าวัดหัวลำโพง ซึ่งตั้งอยู่ที่ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในกรุงเทพฯ ได้ที่ https://bit.ly/32SKqgE