Tuesday, December 6, 2022
More

  นำร่อง 6 จังหวัดภาคกลาง จัดมหกรรมท่องเที่ยวอาหารจานโปรดกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ททท. ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดมหกรรมนำเสนอแพคเกจการกินเที่ยวครั้งใหญ่แห่งปีกับโครงการคิดถึงอาหารจานโปรดหรือ Thailand Food Paradise รวบรวมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร นำร่อง 6 จังหวัดภาคกลางได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมเพชรบุรีพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี

  คิดถึงอาหารจานโปรดมหกรรมกินเที่ยวครั้งใหญ่แห่งปี

  บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้าเวิลด์แก๊สและ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้การบริหารจัดการโดย บริษัท เทสอิงค์ เอเชีย จำกัด จัดมหกรรมนำเสนอแพคเกจการกินเที่ยวครั้งใหญ่แห่งปีกับโครงการคิดถึงอาหารจานโปรด”  หรือ Thailand Food Paradise รวบรวมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร  พร้อมรณรงค์สร้างความร่วมมือตามมาตรฐาน SHA (Safety and Health Administration) เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมกันผ่านทำแคมเปญประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่


  เริ่มต้นที่ 6 จังหวัดภาคกลางผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มใหม่ www.thailandfoodparadise.com ไฮไลท์จะเป็นการนำเสนอการกินเที่ยวบนเส้นทางที่มีเอกลักษณ์พิเศษในเชิงอาหารด้วยราคาสุดพิเศษ เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งถือเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์แคมเปญและสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ  โดยคาดหวังให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน

  โครงการคิดถึงอาหารจานโปรดหรือ Thailand Food Paradise ปักหมุดกิน..ฟินทั้งทริป ถูกจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยสื่อดิจิตอลโดยใช้อาหารเป็นตัวดึงดูด เน้นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA (Safety and Health Administration) และที่สำคัญมีความคาดหวังให้คนกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดภาคกลางที่อยู่ในช่วงเก็บตัวช่วง COVID-19 ได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในองค์รวม ได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวโดยทั่วกัน โดยเริ่มต้น 6 จังหวัดภาคกลางอันได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมเพชรบุรีพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี

  นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ในส่วนของบริษัทฯ ที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งมอบพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ผ่านการจัดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงมีการสนับสนุนวงการอาหารในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนจะเกิดสถานการณ์ COVID-19 จึงได้เล็งเห็นว่า ถึงแม้จะเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำความต้องการในการบริโภคอาหารของบุคคลนั้นลดลงไป เพียงแต่มีการปรับรูปแบบตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีแนวคิดในการสนับสนุนโครงการคิดถึงอาหารจานโปรด”  เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในวงการอาหารของไทยให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยทาง บริษัทฯเองยินดีที่จะอยู่ #เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม ให้คนไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน และต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ภาครัฐได้กำหนดไว้อีกด้วย

  ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @THfoodparadise และเว็บไซต์ www.thailandfoodparadise.com