Thursday, July 25, 2024
More

  ผลสำรวจชี้ Gen Z 40% ต้องการดูโฆษณาของแบรนด์หรูหราแม้ในวิกฤตโควิด-19

  ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับแบรนด์หรู ทั้งๆ ที่คนกลุ่ม Gen Z เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหาเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19

  Gen Z กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ไฮเอนด์?

  Adobe Advertising Cloud สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วโลกกว่า 1,000 คน รวมถึงนักการตลาดของแบรนด์ต่างๆ กว่า 500 คนเพื่อตรวจสอบมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณาในปัจจุบันรวมไปถึงการตอบสนองของแบรนด์ต่างๆสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการรวมถึงโอกาสสำหรับนักการตลาดในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน


  โดยพบข้อมูลสำคัญว่า ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z (เกิดปี 2540-2552) ยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับแบรนด์หรู ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคนรุ่นต่างๆ พบว่าคนรุ่น Gen Z มีความต้องการดูโฆษณาแบรนด์ที่หรูหรามากที่สุด โดยกว่า 40% ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ต้องการดูโฆษณาของแบรนด์หรูหรา หรือสินค้าที่ไม่ได้จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งๆ ที่คนกลุ่ม Gen Z เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหาเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19

  นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคยังคงต้องการดูโฆษณา แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย คือ เกือบ 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการดูโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่มีประโยชน์และสอดรับกับความต้องการของพวกเขา

  ขณะที่ ผู้ชายที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียล (Millennial) และพนักงานประจำมียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ชายที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลจับจ่ายใช้สอย และซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด  และเกือบครึ่งหนึ่ง (48%) ของผู้บริโภคทั้งหมดที่มีงานประจำก็มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันแบรนด์ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายนี้จึงมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ

  เผยวิธีการนำเสนอแบรนด์ใหม่ๆตอบโจทย์ลูกค้า

  อีกทั้งยังพบว่า นักการตลาดของแบรนด์ต่างๆ เชื่อว่าผู้บริโภคต้องการดูโฆษณาที่แสดงให้เห็นว่าแบรนด์นั้นๆ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและช่วยเหลือประชาชนอย่างไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว นักการตลาดเชื่อเรื่องนี้มากกว่าผู้บริโภคทั่วไปเกือบ 20% ดังนั้นอาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องชะลอการโฆษณาที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงโควิด-19 และหันมาให้ความสนใจกับสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และทำให้ผู้คนผ่อนคลายจากวิกฤตนี้

  ส่วนสื่อที่เป็น Visual มียอดเพิ่มขึ้นอย่างมาก คือ ทีวีและวิดีโอที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีงบประมาณโฆษณาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 32% ตามข้อมูลจากนักการตลาดของแบรนด์ต่างๆ

  ด้านโฆษณาสินค้ามีมากขึ้น คือ สองในสามของชาวอเมริกันหันไปดูคอนเทนต์แบบคิดค่าบริการกันมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด แต่ค่าโฆษณากลับลดลงอย่างมาก  ส่วนแบรนด์ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่หรือผู้ชมที่เป็นคนรุ่นเก่าควรจะลงโฆษณาในเว็บไซต์ข่าวที่อาจนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเพราะคนกลุ่มนี้แทบไม่มีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับข้อมูลข่าวสารในแง่ลบ

  นอกจากนี้ การนำเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ถ้าแบรนด์สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างลงตัว ผู้บริโภค 56% ก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับแบรนด์นั้นๆแม้ว่าเขาไม่เคยได้ยินชื่อของแบรนด์ดังกล่าวมาก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด