Monday, June 17, 2024
More

  เด็กหัวดื้อ แหวกกฏระเบียบ อาจเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

  เว็บไซต์ Entrepreneur ได้เผยแพร่บทความเรื่องของเด็กที่มีลักษณะ หัวดื้อรั้น ไม่ค่อยเชื่อฟัง ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เด็กลักษณะนี้ประสบความสำเร็จในอนาคต

  เด็กดื้อในวันนี้ สู่ ผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในวันหน้า

  นักวิจัยจิตวิทยาพัฒนาการ จากวารสารวิชาการ Developmental Psychology เปิดเผยว่า ความดื้อรั้นของเด็ก และการฉีกกฏ เอาแต่ใจ มีความสัมพันธ์กับอนาคตและรายได้ หากเมื่อพวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ จากการเก็บข้อมูล 700 คน ในระดับประถมปลายจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่


  เด็กที่แหวกกฏหรือปฏิเสธพ่อแม่ จะเป็นเด็กที่รู้ใจตัวเองและเข้าใจในความคิดของเขา ส่งผลทำให้เด็กเหล่านี้ กล้าที่จะต่อรอง และจะไม่ยอมเสียเปรียบง่ายๆ และเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ พวกเขาจะเข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไร ทำให้พวกเขายึดมั่นในความคิดของตัวเองและมุ่งสู่ความต้องการมากกว่าคนอื่นๆ จนอาจจะเป็นผลทำให้ถึงจุดประสบความสำเร็จในชีวิต อย่างไรก็ตามในงานวิจัยยังไม่ได้แยกแยะ เด็กที่ดื้อรั้น เกเร แหวกกฏ มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน ที่เด็กบางคนอาจจะกระทำผิดเพื่อให้ได้ประโยนช์จากผู้อื่น หรือทำผิดฏกหมาย


  ขณะเดียวกัน ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าบุคลิกลักษณะดังกล่าวของเด็ก อาจจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ถึงความเสร็จในชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ทว่าการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ อาจจะเป็นการดีที่สุด ขณะเดียวกันพ่อและแม่ ของเด็ก ควรที่จะรับฟังในความคิดเด็กเหล่านี้ โดยอยู่ในกรอบและเหตุผลอย่างเข้าใจและถูกต้อง ฉะนั้นสิ่งสำคัญของพ่อแม่คือการให้ความรู้ความเข้าใจ รับฟังความคิดของเด็ก และแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล ซึ่งอาจจะทำให้เด็กเหล่านี้มีความคิดที่ก้าวไกล จากถูกปลูกฝังด้วยการใช้เหตุและผล