Thursday, June 20, 2024
More

  สำรวจเผย หลังโควิด-19 คนไทยท่องเที่ยวทริประยะสั้นและต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติ

  แพลตฟอร์มจองที่พักอย่าง Airbnb เผยข้อมูลจากการสำรวจแนวโน้มการท่องเที่ยวของคนไทยในช่วง ปี 64 พบว่า คนไทยส่วนใหญ่มีความต้องการท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ระยะทริปสั้นเพียง 1 -3 วัน และเข้าหาธรรมชาติมากขึ้น

  เทรนด์ท่องเที่ยวกระชับความสัมพันธ์ครอบครัว – กลุ่มเพื่อน กำลังมาแรงในปีนี้

  จากการสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการด้านการท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของคนไทย จากผลการสำรวจ พบว่า ท่องเที่ยวกับครอบครัวเป็นเหตุผลอันดับแรกที่คนไทยอยากออกท่องเที่ยวในประเทศ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ความสัมพันธ์ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดย 68% ระบุว่า รู้สึกใกล้ชิดและผูกพันกับสมาชิกในครอบครัวมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกห่างเหินจากเพื่อนฝูง ซึ่งสะท้อนถึงผลการสำรวจที่ระบุว่า 47% ต้องการท่องเที่ยวกับครอบครัวโดยทันที ตามด้วยการท่องเที่ยวกับคู่รัก การเดินทางคนเดียว และท่องเที่ยวเป็นกลุ่มกับเพื่อน


  ราคาย่อมเยา ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ปัจจัยสำคัญที่นักท่องเที่ยวเลือกที่พัก

  สำหรับเรื่องราคาที่ย่อมเยายังเป็นตัวเลือกสำคัญของนักท่องเที่ยว โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือก ราคาย่อมเยาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจในการเดินทางและเลือกที่พักในปีนี้ เช่นเดียวกับโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆ รวมถึงค่าเดินทางที่สมเหตุสมผล

  ตามด้วย ที่พักที่ให้บริการดีและให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ตลอดจน การจัดการเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยสำคัญ รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย และอื่นๆ ที่คนไทยนำมาพิจารณา ซึ่งจากการสำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวมีความยินดีที่จะใช้จ่าย 5,000 – 15,000 บาท ในการเดินทางปีนี้ ขณะที่กลุ่มผู้ตอบคำถามอายุมากกว่า 55 ปีมีความยินดีที่จะใช้จ่ายมากกว่า 50,000 บาท

  74% ของนักท่องเที่ยงชาวไทยเลือกเดินทางในระยะสั้น 1 – 3 คืน

  นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า ทริประยะสั้นและการไปพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติจะเป็นที่นิยมในปีนี้ เห็นได้จากที่ผลสำรวจระบุว่า 74% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเดินทางเป็นระยะเวลา 1-3 คืน โดยต้องการไปในจุดหมายปลายทางที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและมีอากาศดี ขณะที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นเรื่องสำคัญของคนไทย เพราะผลสำรวจระบุว่า 73% ของคนไทยมักใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเมื่อตัดสินใจเลือกที่พักและจุดหมายในการเดินทาง