Monday, May 20, 2024
More

  WAS/ IS/ WILL Be นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ของชัชวาล จันทโชติบุตร

  ภายใน Leica Gallery Bangkok แกลเลอรี่แสดงภาพถ่ายที่ตั้งอยู่ชั้น 2 ของศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ กำลังจัดแสดงผลงานถ่ายภาพที่ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับพลังและความงดงามอันน่าทึ่งของธรรมชาติ อันเกิดจากฝีมือการบันทึกด้วยคมคิดและสายตาของ ชัช-ชัชวาล จันทโชติบุตร ช่างภาพระดับ Leica Thailand Ambassador ใน WAS/ IS/ WILL Be by Chut Janthachotibutr 


  ผลงานการถ่ายภาพของชัชนำเสนอความคิดผ่านภาพถ่ายที่ตัดทอนภาพจำที่คุ้นชิน เหลือเพียงแต่ราย-ละเอียดของสิ่งๆ นั้นในระยะใกล้ ในรูปแบบเชิงนามธรรม (Abstract) เกิดเป็นระยะห่างเพื่อกระตุ้นความคิดบางอย่าง สิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เขาได้เฝ้ามองปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินไปเป็นลำดับขั้นแล้วกลับมาจบ ณ จุดเริ่มต้น จนทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงรูปธรรม อย่างสถานะ รูปทรง สี รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านเชิงนามธรรมทางความรู้สึก อารมณ์ และความคิด

  WAS/ IS/ WILL Be by Chut Janthachotibutr นับเป็นการจัดนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ของชัช ซึ่งครั้งนี้เขาได้ออกเดินทางและพบเจอเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ ในหลากหลายสถานที่ของโลก โดยเลือกใช้ภาพถ่ายของธรรมชาติที่เปลี่ยนสถานะไปตามกาลเวลาในมุมที่แปลกตาในหลากหลายสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ เพื่อเป็นกระจกสะท้อนความจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ชวนให้เกิดการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน อย่างเช่นภาพ “Wither” Ulaanbaatar, Mongolia 2017 หนึ่งในภาพที่หลายท่านเข้าใจว่าเป็นภาพขาวดำ แท้จริงแล้วคือภาพสี ที่ศิลปินตั้งใจถ่ายทอดออกมาให้ได้ความรู้สึกคล้ายภาพวาด

  แนวคิดการใช้ธรรมชาติมาเล่าเรื่องของเขา มาจากมุมมองที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ และมีความสัมพันธ์กับผู้คน ซึ่งง่ายที่จะเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์รวมของเนื้อหาใน WAS/IS/WILL BE สะท้อนให้เห็นถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งล้วนเปลี่ยนผันด้วยเงื่อนไขของเวลา เพื่อเชื่อมโยงถึงเรื่องของการที่เกิด อยู่ และหายไป

  นอกจากการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายแล้ว ยังมีกิจกรรม Exhibition Walk-through with Chut Janthachotibutr ชวนเดินชมนิทรรศการภาพถ่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปกับชัชวาล จันทโชติบุตร พร้อมฟังเทคนิคการถ่ายภาพในหลากหลายสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ รวมถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในภาพธรรมชาติ ผ่านมุมมองของศิลปิน โดยจะจัดในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 และ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ Leica Gallery Bangkok โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม ซึ่งจำกัดจำนวน 10 ที่นั่งเท่านั้น สามารถลงทะเบียน: http://bit.ly/exhbwalkthroughchut 


  Where?
  นิทรรศการ WAS/ IS/ WILL Be by Chut Janthachotibutr
  จัดแสดง ณ Leica Gallery Bangkok ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ
  เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น.
  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
  ติดตามรายละเอียดได้ทาง facebook: Leica Gallery Bangkok