Thursday, July 25, 2024
More

  “Dear Cancer: แด่มะเร็งที่รัก” นิทรรศการภาพถ่ายเชิงศิลปะ ผ่านมุมมอง 5 ช่างภาพมากฝีมือ

  มะเร็งเต้านม ภัยเงียบที่ร้ายแรงมากที่สุดในผู้หญิง อย่างที่ทราบกันดีว่าในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านมสากล (World Breast Cancer Awareness Month)

  มะเร็งเต้านม ภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้หญิงกว่า 13,000 คนต่อปี

  มะเร็งเต้านม คร่าชีวิตผู้หญิงทั้งไทยและทั่วโลก สำหรับไทยโรคมะเร็งเต้านมมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากสถิติสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ พบว่า หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ถึง 13,000 คนต่อปี หรือ 35 คนต่อวันและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลศิริราชได้แนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เช่น ผู้หญิงที่อายุ 20 ปีขึ้นไปควรตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน ผู้หญิงที่อายุ 30 ปีขึ้นไป ควรพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองทุก 1 – 2 ปี โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ ผู้หญิงที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี ผู้หญิงที่มีรอบเดือนมาเร็ว และหมดช้าหรือใช้ฮอร์โมนทดแทนเป็นเวลานานกว่า 10 ปี และผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ขึ้นไป รวมทั้งหากมีอาการผิดปกติบริเวณเต้านม เช่น การคลำพบก้อนบริเวณเต้านม เต้านมมีอาการบวม แดง มีผิวหนังดึงรั้งหรือบุ๋มลง มีเลือดหรือน้ำไหลออกจากบริเวณหัวนม ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย


  สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิง

  มะเร็งเต้านม เกิดขึ้นจากเซลล์ผิวของต่อมเต้านมได้รับผลกระทบจากสารก่อมะเร็ง ยีนจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดเซลล์เพิ่มจำนวนขึ้นโดยไม่สามารถควบคุมได้ เกิดเป็นขีดจำกัดของร่างกายและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด การเกิดโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงมักจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงอายุระหว่าง 40 – 60 ปี ซึ่งอยู่ในวัยก่อนหรือหลังหมดประจำเดือนจะมีอัตราการเกิดโรคสูง มีเพียง 1% – 2% เท่านั้นที่จะเกิดขึ้นกับผู้ชาย

  “หลิง” หนึ่งในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่สู่กับโรคร้ายดังกล่าวมาถึง 3 ครั้งในชีวิต

  พีรดา พีรศิลป์ หรือ หลิง บรรณาธิการอิสระ อดีตผู้ป่วยมะเร็ง 3 ครั้ง ในรอบ 17 ปี ในสองครั้งแรกเธอเป็นมะเร็งเต้านม และล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พีรดา ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งรังไข่ เธอเข้ารับการรักษาอีกครั้งและวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา เธอได้รับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด (Total Mastectomy) เพื่อลดโอกาสเสื่ยงในการกลับมาเกิดอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ พีรดา ได้รณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่อง โดยการรณรงค์ผ่านโซเชียลตั้งแต่ปี 2559 รวมถึงแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับมะเร็งผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

  นิทรรศการภาพถ่ายเชิงศิลปะ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม “Dear Cancer: แด่มะเร็งที่รัก”

  อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บายไอรีล ภายใต้ บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการรับมือกับโรคมะเร็งในสังคมไทย ร่วมกับพีรดา พีรศิลป์ จัดทำโครงการ นิทรรศการภาพถ่าย “Dear Cancer: แด่มะเร็งที่รัก” ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2563 ที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ

  โดยภาพถ่ายเชิงศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผ่านมุมมองของช่างภาพ 5 ท่าน ได้แก่
  1. ธาดา วาริช (จอร์จ) – ช่างภาพแฟชั่น
  2. นิกสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์ (โจ) – ช่างภาพ Motographer: ขับ-ถ่าย
  3. สิทธิชัย กิตยายุคกะ (เม้ง) – ช่างภาพและสไตลิสต์อิสระ
  4. ธนพล แก้วพริ้ง (ตาล) – ช่างภาพอิสระ ร่วมกับ สุรชาติ ธีระวงษ์ไพโรจน์ (บอล) – ศิลปินอิสระ JORRA
  5. นวลตา วงศ์เจริญ (โน้ต) – ช่างภาพ The Standard

  คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการเป็น “มะเร็ง” หากเป็นแล้วจะไม่สามารถรักษาหายได้ หรืออาจะต้องเสียชีวิต ซึ่งเป็นการมองโรคในแง่ที่ร้ายจนเกินไป พีรดา เคยเป็นผู้ป่วยเองจึงเข้าใจดีและต้องสู้กับโรคมะเร็งผ่านมาได้ด้วยดีถึง 3 ครั้ง การนำเสนอภาพถ่าย ตัวเธอเองหลังจากผ่าตัดเต้านม เป็นไปเพื่อสร้างพลัง สร้างกำลังใจ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของโรค มะเร็งเต้านม การเฝ้าระวัง และกระตุ้นผู้หญิงไทยให้ความสำคัญกับการตรวจเช็ค สุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะสาย รวมทั้งเป็นการปรับทัศนคติในการมองมองโรคมะเร็งใหม่ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ แก่ผู้ป่วยในสังคมให้ได้ตระหนักว่า โรคมะเร็งเต้านมเมื่อเป็นแล้วสามารถรักษาให้หายได้และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข