Sunday, May 26, 2024
More

  XSPACE ออกนิทรรศการใหม่ Painting X ชวนผู้ชมมาตั้งคำถามถึงนิยามของงานจิตรกรรม

  XSPACE Art Gallery พื้นที่จุดตัดทางความคิดสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงงานศิลป์ และผู้คนมาไว้ร่วมกัน ในสเปซที่มีการใช้งานหลากหลาย ออกนิทรรศการใหม่ Painting X

  Painting X นิทรรศการที่ชวนเรามาตั้งคำถาม ถึงนิยามความไร้ขีดจำกัดของงานจิตรกรรม 


  ตัวนิทรรศการนับเป็นอารัมภบทของการเริ่มต้นสำรวจงานจิตรกรรม ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งมุมมองต่อศิลปิน มุมมองต่องานจิตรกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย เพื่อรวบรวมผลงานของจิตรกรร่วมสมัยที่ทำงานอยู่ในไทย

  และสำรวจความเป็นไปได้ ในการขยายขอบเขตการให้ความหมายในงานจิตรกรรม ผ่านผลงานจิตรกรรมหลากรูปแบบ หลายแนวทาง 

  ที่คัดสรรโดย อังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ผู้ริเริ่มโครงการ และคัดสรรผลงานจาก 25 ศิลปินร่วมสมัยชาวไทย และสากล

  นิทรรศการ Painting X

  – XSPACE Art Gallery ซ.ปรีดีพนมยงค์ 14 ถ.สุขุมวิท 71

  – เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 – 17:00 น. (ปิดวันอาทิตย์)
  – FB : Xspace

  – ชมตัวอย่างผลงานในนิทรรศการ และรายละเอียดงานเพิ่มเติมทาง https://xspace.gallery/exhibition