Saturday, May 25, 2024
More

  You Me We Us นิทรรศการเล่าความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

  เพราะประเทศไทยไม่ได้มีแค่ “คนไทย” แต่ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อีกมากมายรวมอยู่ด้วย

  ชวนมาเรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาผ่าน You Me We Us นิทรรศการออนไลน์บอกเล่าชีวิตของผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านหลากแง่มุมชีวิต ทั้งเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน อุปสรรคที่เผชิญ ไปจนถึงวิถีที่มีเอกลักษณ์ ที่เราอาจไม่เคยได้ยินที่ไหน 


  ทั้งชวนเล่นเกมสำรวจตัวเอง ว่าเรามีประสบการณ์กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์อย่างไรบ้าง ก่อนชม Becoming Home ภาพยนตร์สารคดี เล่าเรื่อง 6 ชีวิตคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย เพราะไม่ได้รับสถานะว่าเป็น “คนไทย” แต่พวกเขาก็ยังพยายามส่งต่อความฝัน ความหวัง ให้กับเพื่อนร่วมชะตากรรม

  และมีบทความขยายความเข้าใจ เรื่องความหลากหลายของผู้คนในประเทศไทย สถานะบุคคล และการเข้าถึงสิทธิ ทั้งการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

  หรือหากชมนิทรรศการทุกซอกทุกมุมแล้ว เห็นว่ายังหลากหลายได้อีก ชวนส่งผลงานเข้ามาจัดแสดงเพิ่มเติมกับทาง You Me We Us ได้นะ !

  You Me We Us จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย และสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

  – ชมนิทรรศการทาง https://you-me-we-us.com/ 

  – ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของนิทรรศการได้ทาง https://www.facebook.com/youmeweus.exhibition/