Thursday, June 23, 2022
More

  มิชลิน ไกด์เพิ่ม 4 จังหวัดตัวแทนภาคอีสาน เข้าคู่มือมิชลิน ไกด์ ปี 2566 นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี และขอนแก่น

  มิชลิน ไกด์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัว 4 จังหวัดตัวแทนภาคอีสาน นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี และขอนแก่น เข้าสู่ คู่มือมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2566   

  หลังฉบับปี 2565 ที่ครอบคลุมไปแล้วถึง 5 จังหวัด ได้แก่ “กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ตและพังงา


  ล่าสุดทาง ‘มิชลิน ไกด์’ และ ททท. ร่วมแถลงข่าวการขยายขอบเขตคัดสรรร้านอาหารเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ “ภาคอีสาน” ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของไทยครอบคลุม 20 จังหวัด 

  โดยคู่มือมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นฉบับที่ 6 ของไทย และมีกำหนดเผยแพร่ปลายปี 2565 นี้ 

  ได้เลือก นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี และ ขอนแก่น เป็น 4 จังหวัด ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะสะท้อนอัตลักษณ์อาหารอีสานที่โดดเด่นและมีรสชาติจัดจ้าน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย