Monday, April 22, 2024
More

  สุวรรณภูมิเปิดตัว Suvarnabhumi Food Guide บอกพิกัดร้านอาหารราคาประหยัดในสนามบิน

  “Suvarnabhumi Food Guide” เป็นโครงการที่สนามบินสุวรรณภูมิ ร่วมกับร้านอาหารในอาคารผู้โดยสาร จัดเช็ตเมนูอาหารราคาประหยัด เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทำคู่มือบอกพิกัดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 70 ร้าน

  โดยนาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงคมนาคม ที่ให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปรับปรุงคุณภาพด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยให้พิจารณาราคาจำหน่ายให้มีความเหมาะสม ยุติธรรม รวมถึงยกระดับความพึงพอใจ ของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการให้เพิ่มมากขึ้น จึงได้ทำโครงการ Suvarnabhumi Food Guide โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่อยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และ บริษัท มาสเตอร์ มายนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อจัดทำรายการอาหารราคาประหยัด สำหรับเป็นเมนูทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ


  สำหรับ Suvarnabhumi Food Guide ได้แบ่งเป็นชุดอาหารราคาประหยัด 3 ระดับ ประกอบด้วย
  1.Saved Price อาหารราคาถูก (ราคา 50 บาท)
  2.Budget Price อาหารราคาประหยัด (ราคา 125 บาท)
  3.Valued Price อาหารชุดสุดคุ้ม (ราคา 280 บาท)

  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ในการจัดทำคู่มือ The Suvarnabhumi Food Guide เพื่อรวบรวมเมนูอาหารและเครื่องดื่มพร้อมตำแหน่งที่ตั้งของร้านที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีมากกว่า 70 ร้าน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับทราบอย่างแพร่หลาย

  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับคู่มือ The Suvarnabhumi Food Guide ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารและสามารถสแกน QR Code เพื่อรับคู่มือผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะจัดทำ QR Code เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร อาทิ บนหน้าจอดิจิทัลตามจุดต่างๆ และตั้งป้ายที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  ขณะเดียวกันยังมีศูนย์อาหาร Airport Street Food By Magic Food Point ที่บริเวณ ชั้น 1 ประตู 8 และ Food World ที่บริเวณ ชั้น 1 ติดกับสวน ฝั่งตะวันออก ของอาคารผู้โดยสาร และ ร้านเอมส์ คัพ คอร์เนอร์ ชั้น B1 หน้าทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยจำหน่ายอาหารที่มีเมนูหลากหลาย ในราคาประหยัด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

  ภาพจาก : thaitravelblogs