Saturday, March 2, 2024
More

  มองการสร้างพื้นที่สีเขียวที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวฝั่งธนในงาน KLONGSAN POP-UP PARK 2020

  เช็กลายแทงงาน “สวนสานธารณะ: KLONGSAN POP-UP PARK 2020” ก่อนไปเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมชุมชนคลองสาน บนสวนสาธารณะสีเขียวที่ปรับปรุงมาจากพื้นที่รกร้าง

  สานฝัน สานอดีต สู่อนาคต ย่านคลองสาน

  โดยงานครั้งนี้ จัดขึ้นบนพื้นที่ทิ้งร้างของย่านคลองสาน ที่ทำการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ที่ช่วยสร้างการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชาวคลองสาน ตลอดจนย่านฝั่งธนไว้ด้วยกันอย่างยั่งยืน


  ตัวกิจกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Side Event) ของสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน UDDC ยังธน และ we!park

  ความสนุกสนานภายในงาน “สวนสานธารณะ: KLONGSAN POP-UP PARK 2020”

  ส่วนของตัวงาน “สวนสานธารณะ: KLONGSAN POP-UP PARK 2020” จะมีอีเวนต์ที่ช่วยเสริมการต่อยอดด้านวัฒนธรรมของพื้นที่คลองสาน อาทิ
  – เดินเมืองเชื่อมย่าน (City Walk)
  – เตะฟุตบอล “ยังธนมินิคัพ”
  – เล่าย่านผ่านภาพเก่าสะท้อนความทรงจำกับ “ภาพเก่าเล่าย่าน”
  – เสวนาวัฒนธรรมอาหารตำรับย่าน จากมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน
  – เวิร์กชอปแยกขยะ
  – เสวนาการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในอนาคต

  ทั้งกิจกรรมแสดงไฟ Lighting Installation จาก Cloud Floor และกิจกรรมถนนคนเดินที่ให้ทุกคนได้มาเดินเที่ยวกันภายในงาน

  “สวนสานธารณะ Klongsan pop up-park 2020 สานฝัน สานอดีต สู่อนาคต”
  – จัดวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563
  – เวลา 9:00-20:00 น.
  – บริเวณพื้นที่ว่างข้างโรงเกลือแหลมทอง ติดกับร้าน Deep root cafe