Friday, June 21, 2024
More

  8 วัดใหญ่ แลนด์มาร์กกรุงเทพฯ น่าไปสักการะรับความเป็นสิริมงคล ในวันมาฆบูชา

  รับ “วันมาฆบูชา” กับ 8 วัดใหญ่ระดับแลนด์มาร์กของกรุงเทพมหานคร ที่เต็มไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

  เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น ก่อสร้างด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยโบราณ ที่มีความวิจิตรงดงาม


  เรื่องอยากให้รู้ : เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องว่ามีการวางแปลน แผนผังได้ดีที่สุด ทั้งยังประดับประดาด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี ทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในชื่อ “Marble Temple”

  ประเภท : พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
  นิกาย : เถรวาท มหานิกาย
  พระประธาน : พระพุทธชินราช (จำลอง)
  พระพุทธรูปสำคัญ : พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ พระฝาง เป็นวัดประจำพระราชวังดุสิต

  พิกัด : ถ.นครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  เดิมคือ “วัดสามจีน” เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร ปางมารวิชัย ที่มีความงดงามอย่างมากในกระบวนฝีมือสกุลช่างสุโขทัย ซึ่งมีส่วนผสมเป็นทองคำสูงมาก เรียกว่า “ทองเนื้อเจ็ด น้ำสองขา”

  เรื่องอยากให้รู้ : หนังสือกินเนสบุ๊คฉบับปี พ.ศ.2534 ระบุว่า พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีมูลค่าเฉพาะเนื้อทองคำสูงถึง 21.1 ล้านปอนด์

  ประเภท : พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
  นิกาย : เถรวาท
  พระประธาน : พระพุทธทศพลญาณ
  พระพุทธรูปสำคัญ : พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ในพระมหามณฑปชั้น 4 ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
  จุดสนใจ : ชั้น 2 ชมนิทรรศการศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช ชั้น 3 ชมนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

  พิกัด : ใกล้สถานีรถไฟหัวลำโพง ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

  หรือวัดแจ้ง หรือที่เราติดปากเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา วัดที่ขึ้นชื่อว่ามีพระปรางค์ที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดในประเทศไทย

  เรื่องอยากให้รู้ : ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวังและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  ประเภท : พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
  นิกาย : เถรวาท มหานิกาย
  พระประธาน : พระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก
  พระพุทธรูปสำคัญ : พระพุทธชัมพูนุช พระแจ้ง พระพุทธนฤมิตร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2

  พิกัด : เลขที่ 34 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

  วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

  เป็นวัดโบราณตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยา ที่มีความสำคัญต่อราชวงศ์จักรีมาโดยตลอด ภายในวัดเต็มไปด้วยศิลปกรรมที่งดงามในรูปแบบและรูปทรงที่หลากหลาย

  เรื่องอยากให้รู้ : จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เป็นภาพเขียนด้วยสีปูนเปียก ทำให้ยังคงสภาพที่สมบูรณ์และไม่มีการหลุดร่อน แสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยจิตรกรชาวอิตาลี ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่แปลก และสะดุดตาที่สุด เพราะรูปร่างหน้าตาของพระเวสสันดรและผู้คนในภาพ ดูออกเป็นแนวลูกครึ่งฝรั่ง

  ประเภท : พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
  นิกาย : ธรรมยุต

  พิกัด : ซอยสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

  พระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี และเป็นหนึ่งในวัดสำคัญคู่กรุงรัตนโกสินทร์ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ระหว่างไทยและยุโรป คือสถาปัตยกรรมภายในเป็นแบบโกธิค ส่วนพระอุโบสถภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีลายเบญจรงค์

  เรื่องอยากให้รู้ : สถาปัตยกรรมแบบโกธิคภายในวัด งดงามคล้ายกับพระที่นั่งแห่งหนึ่งในพระราชวังแวร์ซาย และการประดับด้วยกระเบื้องเคลือบภายนอกของพระอุโบสถ พระอารามหลวงแห่งนี้ จึงได้รับสมญานามว่าเป็น “พระอารามแห่งเครื่องเบญจรงค์”

  ประเภท : พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
  นิกาย : ธรรมยุติกนิกาย
  พระประธาน : พระพุทธอังคีรส
  พระพุทธรูปสำคัญ : พระนิรันตราย (จำลอง) วัดประจำรัชกาล ในรัชกาลที่ ๕
  จุดสนใจ : สักการะพระพุทธอังคีรส

  พิกัด : ใกล้กับกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร

  วัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานของ พระเกศา พระอุรังคธาตุ พระบรมสาริกธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ ใจกลางกรุงแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย” หรือ “หลวงพ่อหยก” และ “พระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิมหยก” อีกด้วย

  เรื่องอยากให้รู้ : หลวงพ่อหยก เป็นพระพุทธรูปหยกเขียวบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 2.20 เมตร ถูกแกะสลักมาจากหยกเขียวก้อนมหึมา น้ำหนัก 32 ตัน ซึ่งถูกค้นพบที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานนามว่า “พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย” และจากหยกเขียวก้อนเดียวกันอีกส่วน ยังนำมาแกะสลักเป็นเจ้าแม่กวนอิมหยก สูง 2.20 เมตรด้วย

  ประเภท : วัดราษฎร์
  นิกาย : เถรวาท ธรรมยุติ
  พระประธาน : พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย

  พิกัด : ซอยสุขุมวิท 101 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

  วัดโสมนัสราชวรวิหาร

  สร้างขึ้นด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมแบบไทย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในอุโบสถ และพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม มีคลองผดุงกรุงเกษมที่รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้น ผ่านทางด้านหน้าของพระอุโบสถ

  เรื่องอยากให้รู้ : เจดีย์ภายในวัดมีเจดีย์ 2 องค์ องค์ใหญ่เป็นเจดีย์ทอง รูปทรงแบบศรีลังกา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนองค์เล็กมีลักษณะเช่นเดียวกับปรินิพพานสถูปอินเดีย ซึ่งเป็นเจดีย์ที่หาชมได้ยาก เพราะเจดีย์ลักษณะนี้ มีเพียง 2 องค์ในประเทศไทย

  ประเภท : พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
  นิกาย : ธรรมยุติกนิกาย
  พระประธาน : พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร

  พิกัด : ถ.กรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

  วัดนางชีโชติการาม

  วัดโบราณและพระอารามหลวงที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสั่งทำกระเบื้องเคลือบรูปเรือสำเภา และทรงพระราชทานแก่วัดนางชี เพื่อประดับหน้าบันพระวิหารที่สร้างตามศิลปะแบบจีน และยังทรงพระราชทานเสาหินเทียบเรือพระที่นั่ง ที่ทรงสั่งซื้อมาจากประเทศจีน ซึ่งเป็นเสาป้ายหน้าวัดในปัจจุบัน

  เรื่องอยากให้รู้ : ประเพณีที่น่าสนใจในวัดนี้ คือ ในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีจะมีงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุของวัดนางชี ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า งานชักพระวัดนางชี หรืองานแห่พระบรมสารีริกธาตุ เป็นงานบุญประเพณีของวัด ที่ถือปฏิบัติกันมานาน และเป็นงานชักพระแห่งเดียวที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ

  ประเภท : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
  จุดสนใจ : พระอุโบสถ หลังคาลด 2 ชั้น สร้างในรัชกาลที่ 3 ไม่มีช่อฟ้าใบระกา และหางหงส์ หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบจีน และพระปรางค์ฐาน 8 เหลี่ยม

  พิกัด : ถ.เทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

  ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การที่เราปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เวลาไปเยือนตามวัดต่าง ๆ นับเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติต่อศาสนสถานที่เราไปเยือนได้อย่างดี

  หรือใครที่เก็บตัวอยู่บ้าน แต่ยังอยากร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา อย่าง การเวียนเทียน ก็สามารถร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ จากกรมศาสนาได้ทางลิงค์ เวียนเทียนออนไลน์