Sunday, March 3, 2024
More

  จ.เลยพร้อมรับนักท่องเที่ยว ฉีดวัคซีนครบโดส ไม่ต้องกักตัว 1 พ.ย.นี้

  จังหวัดเลย เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้ ฉีดวัคซีนครบโดส หรือมีผลตรวจโควิดเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ไม่ต้องกักตัว

  วันที่ 10 ต.ค. 64 จังหวัดเลยเผยความพร้อม เปิดเมืองรับฤดูกาลท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564


  และยังได้เตรียมความพร้อม เปิดรับนักท่องเที่ยวที่เชียงคาน ในรูปแบบของแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19

  ทั้งจะมีการนำแนวทางแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) มาทำทั้งจังหวัดเลย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทย โดยจัดทำคู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยจะเร่งทำคู่มือแจกจ่ายไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 14 อำเภอ

  โดยคุณชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เผยว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดเลย ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม และมีผลตรวจโควิดเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

  หากไม่มีทั้งสองอย่าง ก็สามารถรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากเดินทางมาถึงที่พัก เพื่อรับบริการตรวจโควิด-19 ถ้าผลเป็นลบ ก็สามารถเที่ยวได้ตามปกติ 

  แต่ถ้ามีผลเป็นบวก ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา ซึ่งจังหวัดเลย มีบุคลากรการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเพียงพอ และมีการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

  ภาพประกอบในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของ shutterstock.com