Tuesday, July 16, 2024
More

  คาซานแห่งตาตาร์สถาน

  คาซาน (Kazan) อยู่บนจุดบรรจบของแม่น้ำวอลก้า (Volga) และ แม่น้ำคาซานก้า (Kazanka) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งมีความเก่าแก่และฉลองครบหนึ่งพันปีไปเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา ในความหลากหลายทางเชื้อชาติของประชากรนั้น คนส่วนใหญ่คือชาวตาตาร์ซึ่งอยู่อาศัยที่นี่มาตั้งแต่ดั้งเดิม และก็ชาวรัสเซีย โดยมีศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลัก  

  คาซานเคยอยู่ใต้การปกครองใต้อาณาจักรข่าน นับแต่ยุคที่เจงกิสข่านและทายาทแห่งมองโกลเรืองอำนาจเหนืออาณาดินแดน Volgar Bulgaria นี้ ทำให้ผู้คนมีความผสมผสานกับเอเชีย  มาจนถึงยุคที่อาณาจักรรัสเซียเข้ายึดครองคาซาน ด้วยชัยชนะของพระเจ้าซาร์ อีวานจอมโหด (Ivan the Terrible) เหนืออาณาจักรข่าน นับแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา


  ปัจจุบันเมืองคาซานมีความโดดเด่นในภาพลักษณ์แห่งความเป็นพหุสังคม ที่มีความผสมผสานของวัฒนธรรมของชาวตาตาร์และรัสเซียที่กลมกลืน รวมทั้งการแสดงถึงการอยู่ร่วมกันของทางศาสนาได้อย่างสันติ

  ภายในกำแพงของเครมลินแห่งคาซาน เป็นที่ตั้งของมัสยิดที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดของรัสเซีย และทวีปยุโป ได้แก่ มัสยิต กุล ชารีฟ (Kul Sharif) ที่สร้างขึ้นใหม่เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2005 แทนที่มัสยิดหลังเดิมที่ถูกทำลายไปในอดีต แสดงความเป็นนครหลวงแห่งอิสลามที่สำคัญตอนเหนือสุดของโลก ตั้งขึ้นตามชื่อของอิหม่ามที่พลีชีพในสงครามเมื่อกษัตริย์อีวานแห่งรัสเซียเข้ายึดคาซาน บนพื้นที่ใกล้กันคือที่ตั้งของโบสถ์สำคัญแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโอโธดอกซ์ อันเก่าแก่ที่สุดในเขตวอลก้าตอนกลาง คือ Blagoveshensky ที่กษัตริย์และบุคคลสำคัญของรัสเซียในอดีตเสด็จมาสักการะมากมาย อันเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันทางศาสนาได้อย่างสมานฉันท์ในวันนี้
  มัสยิต กุล ชารีฟ (Kul Sharif)

  ทุกวันนี้เครมลินแห่งคาซานได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย UNESCO  ในบริเวณยังมีอาคารและสถานที่ซึ่งน่าสนใจอีกหลายแห่ง และมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าชม เช่น Museum of History of Tatar  Statehood and Republic of Tatarstan หรือว่า National History Museum of Tatarstan และยังถูกใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน และทำเนียบประธานาธิบดีแห่งตาตาร์สถานด้วย

  ถ้าเดินลัดเลาะไปไม่ไกลจากกันในเครมลินแห่งคาซาน มองเห็นหอคอยซูยุมบิกเคะ (Suyumbike) ที่สูงเด่น หอคอยแห่งนี้มีตำนานที่เกี่ยวกับประวัติของราชีนีองค์สุดท้ายของคาซานที่ทรงสิริโฉม หากแต่ความงามนั้นนำไปสู่เรื่องราวที่แสนเศร้า เมื่อครั้งกษัตริย์อีวานจอมโหดเข้ายึดเมืองคาซานก็ปรารถนาจะได้นางไปเป็นมเหสี  หากพระนางซูยุมบิกเคะ (Suyumbike) เดิมพันกับกษัตริย์อีวานว่าหากสร้างหอคอยที่สูงที่สุดในเมืองได้ในเจ็ดวันก็จะยอมอภิเษกด้วย ซึ่งกษัตริย์อีวานระดมไพร่พลสร้างหอคอยห้าชั้นนี้จนเสร็จตั้งแต่ก่อนรุ่งสางของวันที่เจ็ด และในวันที่หอคอยเสร็จสิ้นและพิธีเฉลิมฉลองกำลังเริ่มต้นนั้นเอง ราชีนีซูยุมบิเคะได้ขอขึ้นไปชมหอคอย แล้วทิ้งร่างลงมาจากชั้นสูงสุดสุด ทิ้งให้หอคอยเดียวดายเช่นนั้นมา

  คาซานถือเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน และวัฒนธรรมของรัสเซียและยุโรปตะวันออกในปัจจุบัน มีอาคารสวยมากมายที่แฟนพันธุ์แท้สถาปัตยกรรมคงต้องตะลึงงัน นับจากศาสนสถานที่สำคัญทั้งศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ อาคารศิลปะโกธิก บาร็อก ศิลปะรัสเซีย สถาปัตยกรรมที่ดูแข็งแกร่งแบบยุคโซเวียต ไปจนถึงอาคารสมัยใหม่รูปทรงปิรามิด  ซึ่งบนถนน Kremlevskaya มี Alexandrovsky Passage อาคารที่สวยที่สุดหลังหนึ่งในคาซาน หรืออาคารหอสมุดแห่งชาติที่อยู่ใน Z.N Ushkov Mansion ที่มีรูปแบบการตกแต่งภายนอก และภายในที่สวยงามต่างสไตล์ทั้งโกธิก แบบเยอรมัน แบบจีนที่น่าชม  รวมทั้งในย่านชุมชนเก่าของชาวตาตาร์ มีอาคาร Shamil House ที่สวยงามราวกับปราสาทยุโรปในยุคกลาง  หรือ Yunusov House แมนชั่นเก่าแก่ที่ถูกเปลี่ยนมาเป็นสถานรักษาพยาบาลตั้งแต่หลังยุคการปฏิวัติเป็นต้นมา รวมถึงอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของคาซานใกล้ ๆ เครมลินแห่งคาซาน ก็จัดเป็นในอาคารสวยงามที่สุดหลังหนึ่ง ซึ่งภายในเต็มไปด้วยการจัดแสดงที่น่าสนใจทั้งประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน 
  Alexandrovsky Passage

  ในอีกแง่มุมหนึ่งนั้น คาซานยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการศึกษาของรัสเซียนับแต่อดีตจนปัจจุบัน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากมาย รองจากมอสโค และเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก  ทุกวันนี้คาซานมีมหาวิทยาลัยถึง 29 แห่ง และนักศึกษามากกว่าแสนห้าหมื่นคน โดยเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรของเมืองคาซานจึงเป็นคนรุ่นหนุ่มสาว มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่เคยใช้ชีวิตที่คาซาน
  Kazan Cathedral

  คุณอาจไปชมห้องเรียนและเก้าอี้ที่  Ulyanov หรือว่า เลนิน (Lenin) เคยนั่งเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยคาซาน ซึ่งแม้เขาถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย เพราะเป็นผู้นำการประท้วงของนักศึกษา แต่พิสูจน์แล้วว่านั่นไม่หยุดเขาจากเส้นทางการเมืองและการเป็นผู้นำในประเทศได้เลย นักศึกษาชื่อดังแห่งคาซานอีกคนได้แก่นักเขียนชื่อก้องโลก อย่าง Lev Tolstoy เจ้าของบทประพันธ์ สงครามและสันติภาพ (War and Peace ) ที่ใช้ชีวิตวัยรุ่น และเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในเมืองแห่งนี้ด้วย