Monday, May 27, 2024
More

  สวนป่าเศรษฐกิจ เผยเดสติเนชัน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ปักหมุดเช็คอิน 7 สวนป่า

  ต้อนรับฤดูหนาวนี้ร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแนบชิดธรรมชาติกับ “สวนป่าเศรษฐกิจ”  โซนภาคเหนือ เปิดเช็คอิน 7 สวนป่า

  โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) นายประสิทธิ์ เกิดโต เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า จากการที่ประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการและประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักทั้งในและต่างประเทศ 


  ประกอบกับในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปีเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและเป็น High Season ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (และทั่วประเทศ) ทำให้ประชาชนต่างเริ่มวางแผนการเดินทางที่จะไปพักผ่อนและท่องเที่ยวรับลมหนาวในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงปลายปีเป็นจำนวนมาก

  ทั้งนี้ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เองได้พัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความพร้อมสำหรับเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ที่นอกเหนือจากพันธกิจหลักของ อ.อ.ป. ในด้านส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กับประเทศ 

  โดยสวนป่า อ.อ.ป. ในพื้นที่ภาคเหนือที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ สวนป่าดอยบ่อหลวง, สวนป่าวัดจันทร์, สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง, สวนป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก และสวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก

  สำหรับ 7 สวนป่าข้างต้นนั้น ถึงแม้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเหมือนกันแต่มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ทำให้ความสวยงามของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถจำแนกออกได้ดังนี้ 

  1.) สวนป่าดอยบ่อหลวง และสวนป่าวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนป่าสนที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นสวนป่าขึ้นชื่อของ อ.อ.ป. ที่ถูกจองเยอะที่สุด 

  2.) สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก สวนป่าเศรษฐกิจที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำให้ที่พักในบริเวณสวนป่าเหล่านี้ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ และความเขียวขจีของไม้เศรษฐกิจนับพันไร่ 

  3.) สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวนป่าเชิงนิเวศน้องใหม่ที่เปิดให้บริการทั้งบ้านพักและบ่อน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ 

  4.) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง นอกจากจะเป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยแล้ว ที่นี่ยังเปิดให้บริการบ้านพักและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับช้างอีกด้วย

  โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้ายว่า สวนป่า อ.อ.ป. มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆ ท่านที่จะเข้ามาพักผ่อนในช่วง High Season และช่วงเวลาอื่นๆ ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจและอยากเข้าเยี่ยมชมสวนป่าของ อ.อ.ป. 

  สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือโทร. 02 282 3243-7 (ตามวันและเวลาราชการ)

  ภาพ : Shutterstock